23. 12. 2021

37. seja

Številka: Su-P-37/21-3
Datum: 23. 12. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 37. seji z dne 23. 12. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-823/21)

2. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-37/21-2
Datum: 23. 12. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 37. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 23. 12. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (U-I-823/21)

2. Razno

 

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar