6. 2. 2020

4. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Dne 6. 2. 2020 bo potekala 4. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Datum: 6. 2. 2020