14. 2. 2024

5. seja

Dne 14. 2. 2024 bo potekala 5. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-5/24-4
Datum: 14. 2. 2024

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 5. seji z dne 14. 2. 2024 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 2. 2024 (Su-P-4/24)

2. Lan Benedičič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 305/2019 z dne 16. 1. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 986/2019 z dne 15. 7. 2019 (Prekrški, privilegij zoper samoobtožbo; pouk o pravici do molka pred podpisom zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti) (Up-290/20)

3. Mojca Šetinc Pašek, Škofljica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2019 z dne 6. 2. 2020 (Pravda, zaradi plačila odškodnine, pravica do varstva časti in dobrega imena) (Up-472/20)

4. Tomaž Pisk, Škofja Loka – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22 – ZDoh-2AA) (Davki) (U-I-45/23)

5. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (U-I-115/23)

6. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 25. 7. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočen sklep o uvedbi preiskave, kršitev 22., 23., 25., 29. in 137. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-121/24)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-5/24-3
Datum: 12. 2. 2024

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 5. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 14. 2. 2024, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 2. 2024 (Su-P-4/24)

2. Lan Benedičič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 305/2019 z dne 16. 1. 2020 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 986/2019 z dne 15. 7. 2019 (Prekrški, privilegij zoper samoobtožbo; pouk o pravici do molka pred podpisom zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti) (Up-290/20)

3. Mojca Šetinc Pašek, Škofljica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2019 z dne 6. 2. 2020 (Pravda, zaradi plačila odškodnine, pravica do varstva časti in dobrega imena) (Up-472/20)

4. Tomaž Pisk, Škofja Loka – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22 – ZDoh-2AA) (Davki) (U-I-45/23)

5. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21) (U-I-115/23)

6. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 25. 7. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočen sklep o uvedbi preiskave, kršitev 22., 23., 25., 29. in 137. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-121/24)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar