11. 2. 2021

5. seja

Dne 11. 2. 2021 bo potekala 5. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-5/21-3
Datum: 11. 2. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 5. seji z dne 11. 2. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 2. 2021 (Su-P-4/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-328/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-336/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-382/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-383/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-384/20)

5. Tadej Kotnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-42/20)

Janez Žagar in drugi, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6. in 7. člena, 9. člena, desetega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena, 28. člena, prvega in tretjega odstavka 29. člena, 30.člena, drugega in tretjega odstavka 32. člena, prvega odstavka 35. člena, 36. člena, 39., 41. in 42. člena ter prvega odstavka 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda) (U-I-62/20)

6. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) (U-I-12/21)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-5/21-2
Datum: 9. 2. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 5. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 11. 2. 2021, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 2. 2021 (Su-P-4/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Davorin Petaros, Piran/Pirano – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob Belokriški« (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) (U-I-5/19)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-328/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-336/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-382/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-383/20)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v sporu izjemno majhne vrednosti) (U-I-384/20)

5. Tadej Kotnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-42/20)

Janez Žagar in drugi, Komenda – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6. in 7. člena, 9. člena, desetega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena, 28. člena, prvega in tretjega odstavka 29. člena, 30.člena, drugega in tretjega odstavka 32. člena, prvega odstavka 35. člena, 36. člena, 39., 41. in 42. člena ter prvega odstavka 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda) (U-I-62/20)

6. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) (U-I-12/21)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar