29. 2. 2024

6. seja

Dne 29. 2. 2024 bo potekala 6. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-6/24-5
Datum: 29. 2. 2024

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 6. seji z dne 29. 2. 2024 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 2. 2024 (Su-P-5/24)

2. Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 175/2020 z dne 10. 11. 2020 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 83/2020 z dne 5. 6. 2020 v zvezi z II. do VII. točko sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 33/2015 z dne 12. 11. 2019 (Delovni spor, plačilo odškodnine, nesreča pri delu) (Up-44/21)

3. Mersudin Musić, Petrovče – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 63/2023 z dne 11. 9. 2023 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 39/2023 z dne 4. 4. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policijska uprava Celje, št. 2253-201/2021/45 (3A23-2) z dne 24. 3. 2023 (Osebna stanja, dovolitev zadrževanja tujca) (Up-1424/23)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – GZ) (U-I-228/22)

5. Marko Drobež in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 115. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Urandi list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 103/23 – ZFPPIPP (U-I-233/23)

6. TRIPAS, DRUŽBA ZA HOTELIRSTVO D.O.O., Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 33. točke 4. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter 1. in 1.a člena ter drugega odstavka 3. člena Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) (U-I-94/23)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23) in 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23 in 120/23) (Brez spora, Regulacija cen naftnih derivatov) (U-I-226/23)

8. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-189/23)

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Kočevje – Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-190/23)

9. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in sedmega odstavka 141. člena, 154., 156., 157., 161., 170. in 173. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 22/19 in 5/23), 226., 227, 238.e in 238.f člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) ter 245. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-28/24)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1920/2023 z dne 13. 12. 2023 v zvezi z sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 2078/2017 z dne 25. 1. 2018, št. IV P 2078/2017 z dne 23. 1. 2023 in št. IV P 2078/2017 z dne 23. 6. 2023 i (Pravda, začasna odredba, omejitev oz. neizvajanje stikov z otrokom) (Up-116/24)

10. Rado Škofic, Mengeš – Zahteva za vpogled v spis št. Up-1178/18 (R-II-1/24)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-6/24-4
Datum: 27. 2. 2024

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 6. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 29. 2. 2024, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 2. 2024 (Su-P-5/24)

2. Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Lendava/Lendva – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 175/2020 z dne 10. 11. 2020 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 83/2020 z dne 5. 6. 2020 v zvezi z II. do VII. točko sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 33/2015 z dne 12. 11. 2019 (Delovni spor, plačilo odškodnine, nesreča pri delu) (Up-44/21)

3. Mersudin Musić, Petrovče – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 63/2023 z dne 11. 9. 2023 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 39/2023 z dne 4. 4. 2023 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve, Policijska uprava Celje, št. 2253-201/2021/45 (3A23-2) z dne 24. 3. 2023 (Osebna stanja, dovolitev zadrževanja tujca) (Up-1424/23)

4. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – GZ) (U-I-228/22)

5. Marko Drobež in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 115. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Urandi list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 103/23 – ZFPPIPP) (U-I-233/23)

6. TRIPAS, DRUŽBA ZA HOTELIRSTVO D.O.O., Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 33. točke 4. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter 1. in 1.a člena ter drugega odstavka 3. člena Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) (U-I-94/23)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23) in 13. člena Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23 in 120/23) (Brez spora, Regulacija cen naftnih derivatov) (U-I-226/23)

8. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-189/23)

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Kočevje – Pobuda za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-190/23)

9. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in sedmega odstavka 141. člena, 154., 156., 157., 161., 170. in 173. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 22/19 in 5/23), 226., 227, 238.e in 238.f člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) ter 245. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-28/24)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1920/2023 z dne 13. 12. 2023 v zvezi z sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 2078/2017 z dne 25. 1. 2018, št. IV P 2078/2017 z dne 23. 1. 2023 in št. IV P 2078/2017 z dne 23. 6. 2023 i (Pravda, začasna odredba, omejitev oz. neizvajanje stikov z otrokom) (Up-116/24)

10. Rado Škofic, Mengeš – Zahteva za vpogled v spis št. Up-1178/18 (R-II-1/24)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar