17. 2. 2022

6. seja

Dne 17. 2. 2022 bo potekala 6. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-6/22-5
Datum: 17. 2. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 6. seji z dne 17. 2. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 2. 2022 (Su-P-5/22)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Jože Kojc, Zgornja Korena – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 62515/2018 z dne 1. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 4. 2. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Kpd 62515/2018 z dne 25. 1. 2019 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Kr 62515/2018 z dne 7. 6. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 21. 2. 2019. (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvena nevarnost, kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, pogoji za pripor, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, domneva nedolžnosti, načelo zakonitosti ) (Up-551/19)

4. Lara Jasenc, Žirovnica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 5. člena, 20. člena in 23. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) in drugega odstavka 3.1. točke Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/21) (U-I-822/21)

Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

5. Ramo Adžaj, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – ZKP) (Kazenska zadeva, rok za vložitev predloga za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist) (U-I-51/17)

Ramo Adžaj, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 33497/2013 z dne 23. 2. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 33497/2013 z dne 24. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II Kr 33497/2013 z dne 1. 9. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; rok za predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist ) (Up-290/17)

6. Bojan Žakelj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16, 11/16 in 4/17) (U-I-77/17)

7. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Pobuda za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati SD (Ps-1/22)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-6/22-4
Datum: 15. 2. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 6. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 17. 2. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 2. 2022 (Su-P-5/22)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Jože Kojc, Zgornja Korena – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 62515/2018 z dne 1. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 4. 2. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Kpd 62515/2018 z dne 25. 1. 2019 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Kr 62515/2018 z dne 7. 6. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 21. 2. 2019. (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvena nevarnost, kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, pogoji za pripor, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, domneva nedolžnosti, načelo zakonitosti ) (Up-551/19)

4. Lara Jasenc, Žirovnica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 5. člena, 20. člena in 23. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) in drugega odstavka 3.1. točke Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/21) (U-I-822/21)

Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

5. Ramo Adžaj, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – ZKP) (Kazenska zadeva, rok za vložitev predloga za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist) (U-I-51/17)

Ramo Adžaj, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 33497/2013 z dne 23. 2. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 33497/2013 z dne 24. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II Kr 33497/2013 z dne 1. 9. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; rok za predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist ) (Up-290/17)

6. Bojan Žakelj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16, 11/16 in 4/17) (U-I-77/17)

7. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Pobuda za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati SD (Ps-1/22)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar