9. 3. 2023

8. seja

Dne 9. 3. 2023 bo potekala 8. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-8/23-3
Datum: 9. 3. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 8. seji z dne 9. 3. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 3. 2023 (Su-P-7/23)

2. Marjan Premzl, Dornava – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 978/2013 z dne 10. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 978/2013 z dne 5. 9. 2017 in sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. I K 978/2013 z dne 1. 2. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-633/19)

3. Anton Mirt, Leskovec pri Krškem – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4170/2016 z dne 30. 7. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4170/2016 z dne 6. 2. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. II K 4170/2016 z dne 21. 9. 2018 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-1289/20)

4. Franc Tominc, Horjul – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot “Brezovec” (odsek 568361) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1005/9 in 1009/2, obe k. o. Horjul (U-I-484/20)

5. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-17/20)

Zdenko Fritz, Izlake – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-27/20)

Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-60/21)

ISOMAT-IZOLACIJE inženiring, proizvodnja, trgovina d. o. o. in drugi, Mežica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 35., 36. 39. in 45. člen Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-170/21)

Pozavarovalnica Sava d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, devete alineje 13. člena, drugega odstavka 16. člena, 22., 24., 25., 31., 33., 34., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacij in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi (Uradni list RS, št. 9/20) (U-I-223/21)

6. LEV Registracija, registracija vozil, d.o.o., Polzela – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 – ZMV-1) (U-I-339/20)

7. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-8/23-2
Datum: 7. 3. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 8. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 3. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 3. 2023 (Su-P-7/23)

2. Marjan Premzl, Dornava – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 978/2013 z dne 10. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 978/2013 z dne 5. 9. 2017 in sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. I K 978/2013 z dne 1. 2. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-633/19)

3. Anton Mirt, Leskovec pri Krškem – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4170/2016 z dne 30. 7. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 4170/2016 z dne 6. 2. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. II K 4170/2016 z dne 21. 9. 2018 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-1289/20)

4. Franc Tominc, Horjul – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot “Brezovec” (odsek 568361) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1005/9 in 1009/2, obe k. o. Horjul (U-I-484/20)

5. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-17/20)

Zdenko Fritz, Izlake – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-27/20)

Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-60/21)

ISOMAT-IZOLACIJE inženiring, proizvodnja, trgovina d. o. o. in drugi, Mežica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 35., 36. 39. in 45. člen Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-170/21)

Pozavarovalnica Sava d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, devete alineje 13. člena, drugega odstavka 16. člena, 22., 24., 25., 31., 33., 34., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacij in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi (Uradni list RS, št. 9/20) (U-I-223/21)

6. LEV Registracija, registracija vozil, d.o.o., Polzela – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 – ZMV-1) (U-I-339/20)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar