17. 3. 2022

8. seja

Dne 17. 3. 2022 bo potekala 8. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-8/22-3
Datum: 17. 3. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 8. seji z dne 17. 3. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 3. 2022 (Su-P-7/22)

2. Milanko Sredić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 31766/2012 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 31766/2012 z dne 18. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 31766/2012 z dne 28. 4. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku) (Up-100/17)

3. Mateja Turk, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6659/2012 z dne 13. 4. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 6659/2012 z dne 31. 5. 2016 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 6659/2012 z dne 8. 7. 2015 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba, poskus kaznivega dejanja ponarejanja listin, status javne listine) (Up-531/17)

4. Branimir Štrukelj in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID- 19 (Uradni list RS, št. 206/21 – ZDUPŠOP) (U-I-25/22)

5. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor (Prostorske zadeve, pristojnost za inšpekcijski nadzor, ohranjanje narave, konstrukcija poti, odlaganje in premeščanje gradbenega materiala, iztekanje fekalnih voda ) (P-3/21)

6. Barbara Osolnik Košar, Gornji Grad, in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) U-I-194/21, U-I-195/21, U-I-198/21, U-I-199/21, U-I-200/21, U-I-201/21, U-I-202/21, U-I-203/21, U-I-204/21, U-I-205/21, U-I-207/21, U-I-208/21, U-I-209/21, U-I-213/21, U-I-214/21, U-I-215/21, U-I-216/21, U-I-217/21, U-I-218/21, U-I-219/21, U-I-220/21, U-I-221/21, U-I-222/21, U-I-226/21, U-I-227/21, U-I-228/21, U-I-229/21, U-I-230/21, U-I-231/21, U-I-232/21, U-I-233/21, U-I-234/21, U-I-235/21, U-I-236/21, U-I-237/21, U-I-238/21, U-I-239/21, U-I-240/21, U-I-241/21, U-I-242/21, U-I-243/21, U-I-244/21, U-I-245/21, U-I-246/21, U-I-247/21, U-I-248/21, U-I-249/21, U-I-250/21, U-I-251/21, U-I-252/21, U-I-253/21, U-I-254/21, U-I-255/21, U-I-256/21, U-I-257/21, U-I-258/21, U-I-259/21, U-I-260/21, U-I-261/21, U-I-262/21, U-I-265/21, U-I-266/21, U-I-267/21, U-I-268/21, U-I-269/21, U-I-270/21, U-I-271/21, U-I-272/21, U-I-273/21, U-I-274/21, U-I-275/21, U-I-278/21, U-I-279/21, U-I-280/21, U-I-281/21, U-I-282/21, U-I-283/21, U-I-284/21, U-I-285/21, U-I-286/21, U-I-287/21, U-I-288/21, U-I-289/21, U-I-290/21, U-I-291/21, U-I-292/21, U-I-293/21, U-I-294/21, U-I-295/21, U-I-298/21, U-I-299/21, U-I-300/21, U-I-301/21, U-I-302/21, U-I-303/21, U-I-304/21, U-I-305/21, U-I-306/21, U-I-307/21, U-I-308/21, U-I-309/21, U-I-310/21, U-I-311/21, U-I-312/21, U-I-313/21, U-I-314/21, U-I-315/21, U-I-316/21, U-I-317/21, U-I-318/21, U-I-319/21, U-I-320/21, U-I-321/21, U-I-322/21, U-I-323/21, U-I-324/21, U-I-325/21, U-I-326/21, U-I-327/21, U-I-328/21, U-I-329/21, U-I-330/21, U-I-331/21, U-I-332/21, U-I-333/21, U-I-334/21, U-I-335/21, U-I-336/21, U-I-337/21, U-I-338/21, U-I-339/21, U-I-340/21, U-I-341/21, U-I-342/21, U-I-343/21, U-I-344/21, U-I-345/21, U-I-346/21, U-I-347/21, U-I-348/21, U-I-349/21, U-I-350/21, U-I-351/21, U-I-352/21, U-I-353/21, U-I-354/21, U-I-355/21, U-I-356/21, U-I-357/21, U-I-358/21, U-I-359/21, U-I-360/21, U-I-361/21, U-I-362/21, U-I-363/21, U-I-364/21, U-I-365/21, U-I-366/21, U-I-367/21, U-I-368/21, U-I-369/21, U-I-370/21, U-I-371/21, U-I-372/21, U-I-373/21, U-I-374/21, U-I-375/21, U-I-376/21, U-I-377/21, U-I-378/21, U-I-379/21, U-I-380/21, U-I-381/21, U-I-382/21, U-I-383/21, U-I-384/21, U-I-385/21, U-I-390/21, U-I-391/21, U-I-392/21, U-I-393/21, U-I-399/21, U-I-400/21, U-I-401/21, U-I-402/21, U-I-403/21, U-I-404/21, U-I-405/21, U-I-406/21, U-I-407/21, U-I-408/21, U-I-409/21, U-I-410/21, U-I-411/21, U-I-412/21, U-I-413/21, U-I-414/21, U-I-415/21, U-I-416/21, U-I-417/21, U-I-418/21, U-I-419/21, U-I-420/21, U-I-421/21, U-I-422/21, U-I-423/21, U-I-424/21, U-I-425/21, U-I-426/21, U-I-427/21, U-I-428/21, U-I-429/21, U-I-430/21, U-I-431/21, U-I-432/21, U-I-433/21, U-I-434/21, U-I-435/21, U-I-436/21, U-I-437/21, U-I-438/21, U-I-439/21, U-I-440/21, U-I-441/21, U-I-442/21, U-I-443/21, U-I-444/21, U-I-445/21, U-I-446/21, U-I-447/21, U-I-448/21, U-I-449/21, U-I-450/21, U-I-451/21, U-I-452/21, U-I-453/21, U-I-454/21, U-I-455/21, U-I-456/21, U-I-457/21, U-I-458/21, U-I-459/21, U-I-460/21, U-I-461/21, U-I-462/21, U-I-463/21, U-I-464/21, U-I-465/21, U-I-466/21, U-I-467/21, U-I-468/21, U-I-469/21, U-I-470/21, U-I-471/21, U-I-472/21, U-I-473/21, U-I-474/21, U-I-475/21, U-I-476/21, U-I-477/21, U-I-478/21, U-I-479/21, U-I-480/21, U-I-481/21, U-I-482/21, U-I-483/21, U-I-484/21, U-I-485/21, U-I-486/21, U-I-487/21, U-I-488/21, U-I-489/21, U-I-490/21, U-I-491/21, U-I-492/21, U-I-493/21, U-I-494/21, U-I-495/21, U-I-496/21, U-I-497/21, U-I-498/21, U-I-499/21, U-I-500/21, U-I-501/21, U-I-502/21, U-I-503/21, U-I-504/21, U-I-505/21, U-I-506/21, U-I-508/21, U-I-509/21, U-I-510/21, U-I-511/21, U-I-512/21, U-I-513/21, U-I-514/21, U-I-515/21, U-I-516/21, U-I-517/21, U-I-518/21, U-I-519/21, U-I-520/21, U-I-521/21, U-I-522/21, U-I-523/21, U-I-524/21, U-I-525/21, U-I-526/21, U-I-527/21, U-I-528/21, U-I-529/21, U-I-530/21, U-I-531/21, U-I-532/21, U-I-533/21, U-I-534/21, U-I-535/21, U-I-536/21, U-I-537/21, U-I-538/21, U-I-539/21, U-I-540/21, U-I-541/21, U-I-542/21, U-I-543/21, U-I-544/21, U-I-545/21, U-I-546/21, U-I-547/21, U-I-548/21, U-I-549/21, U-I-551/21, U-I-552/21, U-I-553/21, U-I-554/21, U-I-555/21, U-I-556/21, U-I-557/21, U-I-558/21, U-I-559/21, U-I-560/21, U-I-561/21, U-I-562/21, U-I-563/21, U-I-564/21, U-I-565/21, U-I-566/21, U-I-567/21, U-I-568/21, U-I-569/21, U-I-571/21, U-I-572/21, U-I-573/21, U-I-574/21, U-I-575/21, U-I-576/21, U-I-577/21, U-I-578/21, U-I-579/21, U-I-580/21, U-I-582/21, U-I-583/21, U-I-584/21, U-I-585/21, U-I-586/21, U-I-587/21, U-I-588/21, U-I-589/21, U-I-590/21, U-I-591/21, U-I-592/21, U-I-594/21, U-I-595/21, U-I-596/21, U-I-597/21, U-I-598/21, U-I-599/21, U-I-600/21, U-I-601/21, U-I-602/21, U-I-603/21, U-I-604/21, U-I-605/21, U-I-606/21, U-I-607/21, U-I-608/21, U-I-609/21, U-I-610/21, U-I-611/21, U-I-612/21, U-I-613/21, U-I-614/21, U-I-615/21, U-I-616/21, U-I-617/21, U-I-618/21, U-I-619/21, U-I-620/21, U-I-621/21, U-I-622/21, U-I-623/21, U-I-624/21, U-I-625/21, U-I-626/21, U-I-627/21, U-I-628/21, U-I-629/21, U-I-630/21, U-I-631/21, U-I-632/21, U-I-633/21, U-I-634/21, U-I-635/21, U-I-636/21, U-I-637/21, U-I-638/21, U-I-639/21, U-I-640/21, U-I-641/21, U-I-642/21, U-I-643/21, U-I-644/21, U-I-645/21, U-I-646/21, U-I-647/21, U-I-648/21, U-I-649/21, U-I-650/21, U-I-651/21, U-I-652/21, U-I-653/21, U-I-654/21, U-I-655/21, U-I-656/21, U-I-657/21, U-I-658/21, U-I-659/21, U-I-660/21, U-I-661/21, U-I-662/21, U-I-663/21, U-I-664/21, U-I-665/21, U-I-666/21, U-I-667/21, U-I-668/21, U-I-669/21, U-I-670/21, U-I-671/21, U-I-672/21, U-I-673/21, U-I-674/21, U-I-675/21, U-I-676/21, U-I-677/21, U-I-678/21, U-I-679/21, U-I-680/21, U-I-681/21, U-I-683/21, U-I-684/21, U-I-685/21, U-I-686/21, U-I-687/21, U-I-688/21, U-I-689/21, U-I-690/21, U-I-691/21, U-I-692/21, U-I-693/21, U-I-694/21, U-I-695/21, U-I-696/21, U-I-697/21, U-I-698/21, U-I-699/21, U-I-702/21, U-I-703/21, U-I-704/21, U-I-705/21, U-I-706/21, U-I-707/21, U-I-708/21, U-I-709/21, U-I-710/21, U-I-711/21, U-I-712/21, U-I-713/21, U-I-714/21, U-I-715/21, U-I-716/21, U-I-717/21, U-I-718/21, U-I-719/21, U-I-720/21, U-I-723/21, U-I-724/21, U-I-725/21, U-I-726/21, U-I-727/21, U-I-728/21, U-I-729/21, U-I-730/21, U-I-731/21, U-I-732/21, U-I-733/21, U-I-734/21, U-I-735/21, U-I-737/21, U-I-738/21, U-I-739/21, U-I-740/21, U-I-741/21, U-I-742/21, U-I-743/21, U-I-744/21, U-I-745/21, U-I-746/21, U-I-747/21, U-I-748/21, U-I-749/21, U-I-750/21, U-I-751/21, U-I-752/21, U-I-753/21, U-I-754/21, U-I-755/21, U-I-756/21, U-I-757/21, U-I-759/21, U-I-760/21, U-I-761/21, U-I-762/21, U-I-763/21, U-I-764/21, U-I-765/21, U-I-766/21, U-I-769/21, U-I-770/21, U-I-771/21, U-I-778/21, U-I-781/21, U-I-785/21, U-I-791/21

7. Upravno sodišče RS, Oddelek v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) (U-I-164/21)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) (U-I-47/22)

8. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti – 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), – 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-152/20)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

 

Številka: Su-P-8/22-2
Datum: 15. 3. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 8. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 17. 03. 2022, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Ustavnega sodišča z dne 10. 3. 2022 (Su-P-7/22)

2. Milanko Sredić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 31766/2012 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 31766/2012 z dne 18. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 31766/2012 z dne 28. 4. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku) (Up-100/17)

3. Mateja Turk, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6659/2012 z dne 13. 4. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 6659/2012 z dne 31. 5. 2016 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 6659/2012 z dne 8. 7. 2015 (Kazenska zadeva, pogojna obsodba, poskus kaznivega dejanja ponarejanja listin, status javne listine) (Up-531/17)

4. Branimir Štrukelj in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID- 19 (Uradni list RS, št. 206/21 – ZDUPŠOP) (U-I-25/22)

5. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor (Prostorske zadeve, pristojnost za inšpekcijski nadzor, ohranjanje narave, konstrukcija poti, odlaganje in premeščanje gradbenega materiala, iztekanje fekalnih voda ) (P-3/21)

6. Barbara Osolnik Košar, Gornji Grad, in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) (U-I-194/21, U-I-195/21, U-I-198/21, U-I-199/21, U-I-200/21, U-I-201/21, U-I-202/21, U-I-203/21, U-I-204/21, U-I-205/21, U-I-207/21, U-I-208/21, U-I-209/21, U-I-213/21, U-I-214/21, U-I-215/21, U-I-216/21, U-I-217/21, U-I-218/21, U-I-219/21, U-I-220/21, U-I-221/21, U-I-222/21, U-I-226/21, U-I-227/21, U-I-228/21, U-I-229/21, U-I-230/21, U-I-231/21, U-I-232/21, U-I-233/21, U-I-234/21, U-I-235/21, U-I-236/21, U-I-237/21, U-I-238/21, U-I-239/21, U-I-240/21, U-I-241/21, U-I-242/21, U-I-243/21, U-I-244/21, U-I-245/21, U-I-246/21, U-I-247/21, U-I-248/21, U-I-249/21, U-I-250/21, U-I-251/21, U-I-252/21, U-I-253/21, U-I-254/21, U-I-255/21, U-I-256/21, U-I-257/21, U-I-258/21, U-I-259/21, U-I-260/21, U-I-261/21, U-I-262/21, U-I-265/21, U-I-266/21, U-I-267/21, U-I-268/21, U-I-269/21, U-I-270/21, U-I-271/21, U-I-272/21, U-I-273/21, U-I-274/21, U-I-275/21, U-I-278/21, U-I-279/21, U-I-280/21, U-I-281/21, U-I-282/21, U-I-283/21, U-I-284/21, U-I-285/21, U-I-286/21, U-I-287/21, U-I-288/21, U-I-289/21, U-I-290/21, U-I-291/21, U-I-292/21, U-I-293/21, U-I-294/21, U-I-295/21, U-I-298/21, U-I-299/21, U-I-300/21, U-I-301/21, U-I-302/21, U-I-303/21, U-I-304/21, U-I-305/21, U-I-306/21, U-I-307/21, U-I-308/21, U-I-309/21, U-I-310/21, U-I-311/21, U-I-312/21, U-I-313/21, U-I-314/21, U-I-315/21, U-I-316/21, U-I-317/21, U-I-318/21, U-I-319/21, U-I-320/21, U-I-321/21, U-I-322/21, U-I-323/21, U-I-324/21, U-I-325/21, U-I-326/21, U-I-327/21, U-I-328/21, U-I-329/21, U-I-330/21, U-I-331/21, U-I-332/21, U-I-333/21, U-I-334/21, U-I-335/21, U-I-336/21, U-I-337/21, U-I-338/21, U-I-339/21, U-I-340/21, U-I-341/21, U-I-342/21, U-I-343/21, U-I-344/21, U-I-345/21, U-I-346/21, U-I-347/21, U-I-348/21, U-I-349/21, U-I-350/21, U-I-351/21, U-I-352/21, U-I-353/21, U-I-354/21, U-I-355/21, U-I-356/21, U-I-357/21, U-I-358/21, U-I-359/21, U-I-360/21, U-I-361/21, U-I-362/21, U-I-363/21, U-I-364/21, U-I-365/21, U-I-366/21, U-I-367/21, U-I-368/21, U-I-369/21, U-I-370/21, U-I-371/21, U-I-372/21, U-I-373/21, U-I-374/21, U-I-375/21, U-I-376/21, U-I-377/21, U-I-378/21, U-I-379/21, U-I-380/21, U-I-381/21, U-I-382/21, U-I-383/21, U-I-384/21, U-I-385/21, U-I-390/21, U-I-391/21, U-I-392/21, U-I-393/21, U-I-399/21, U-I-400/21, U-I-401/21, U-I-402/21, U-I-403/21, U-I-404/21, U-I-405/21, U-I-406/21, U-I-407/21, U-I-408/21, U-I-409/21, U-I-410/21, U-I-411/21, U-I-412/21, U-I-413/21, U-I-414/21, U-I-415/21, U-I-416/21, U-I-417/21, U-I-418/21, U-I-419/21, U-I-420/21, U-I-421/21, U-I-422/21, U-I-423/21, U-I-424/21, U-I-425/21, U-I-426/21, U-I-427/21, U-I-428/21, U-I-429/21, U-I-430/21, U-I-431/21, U-I-432/21, U-I-433/21, U-I-434/21, U-I-435/21, U-I-436/21, U-I-437/21, U-I-438/21, U-I-439/21, U-I-440/21, U-I-441/21, U-I-442/21, U-I-443/21, U-I-444/21, U-I-445/21, U-I-446/21, U-I-447/21, U-I-448/21, U-I-449/21, U-I-450/21, U-I-451/21, U-I-452/21, U-I-453/21, U-I-454/21, U-I-455/21, U-I-456/21, U-I-457/21, U-I-458/21, U-I-459/21, U-I-460/21, U-I-461/21, U-I-462/21, U-I-463/21, U-I-464/21, U-I-465/21, U-I-466/21, U-I-467/21, U-I-468/21, U-I-469/21, U-I-470/21, U-I-471/21, U-I-472/21, U-I-473/21, U-I-474/21, U-I-475/21, U-I-476/21, U-I-477/21, U-I-478/21, U-I-479/21, U-I-480/21, U-I-481/21, U-I-482/21, U-I-483/21, U-I-484/21, U-I-485/21, U-I-486/21, U-I-487/21, U-I-488/21, U-I-489/21, U-I-490/21, U-I-491/21, U-I-492/21, U-I-493/21, U-I-494/21, U-I-495/21, U-I-496/21, U-I-497/21, U-I-498/21, U-I-499/21, U-I-500/21, U-I-501/21, U-I-502/21, U-I-503/21, U-I-504/21, U-I-505/21, U-I-506/21, U-I-508/21, U-I-509/21, U-I-510/21, U-I-511/21, U-I-512/21, U-I-513/21, U-I-514/21, U-I-515/21, U-I-516/21, U-I-517/21, U-I-518/21, U-I-519/21, U-I-520/21, U-I-521/21, U-I-522/21, U-I-523/21, U-I-524/21, U-I-525/21, U-I-526/21, U-I-527/21, U-I-528/21, U-I-529/21, U-I-530/21, U-I-531/21, U-I-532/21, U-I-533/21, U-I-534/21, U-I-535/21, U-I-536/21, U-I-537/21, U-I-538/21, U-I-539/21, U-I-540/21, U-I-541/21, U-I-542/21, U-I-543/21, U-I-544/21, U-I-545/21, U-I-546/21, U-I-547/21, U-I-548/21, U-I-549/21, U-I-551/21, U-I-552/21, U-I-553/21, U-I-554/21, U-I-555/21, U-I-556/21, U-I-557/21, U-I-558/21, U-I-559/21, U-I-560/21, U-I-561/21, U-I-562/21, U-I-563/21, U-I-564/21, U-I-565/21, U-I-566/21, U-I-567/21, U-I-568/21, U-I-569/21, U-I-571/21, U-I-572/21, U-I-573/21, U-I-574/21, U-I-575/21, U-I-576/21, U-I-577/21, U-I-578/21, U-I-579/21, U-I-580/21, U-I-582/21, U-I-583/21, U-I-584/21, U-I-585/21, U-I-586/21, U-I-587/21, U-I-588/21, U-I-589/21, U-I-590/21, U-I-591/21, U-I-592/21, U-I-594/21, U-I-595/21, U-I-596/21, U-I-597/21, U-I-598/21, U-I-599/21, U-I-600/21, U-I-601/21, U-I-602/21, U-I-603/21, U-I-604/21, U-I-605/21, U-I-606/21, U-I-607/21, U-I-608/21, U-I-609/21, U-I-610/21, U-I-611/21, U-I-612/21, U-I-613/21, U-I-614/21, U-I-615/21, U-I-616/21, U-I-617/21, U-I-618/21, U-I-619/21, U-I-620/21, U-I-621/21, U-I-622/21, U-I-623/21, U-I-624/21, U-I-625/21, U-I-626/21, U-I-627/21, U-I-628/21, U-I-629/21, U-I-630/21, U-I-631/21, U-I-632/21, U-I-633/21, U-I-634/21, U-I-635/21, U-I-636/21, U-I-637/21, U-I-638/21, U-I-639/21, U-I-640/21, U-I-641/21, U-I-642/21, U-I-643/21, U-I-644/21, U-I-645/21, U-I-646/21, U-I-647/21, U-I-648/21, U-I-649/21, U-I-650/21, U-I-651/21, U-I-652/21, U-I-653/21, U-I-654/21, U-I-655/21, U-I-656/21, U-I-657/21, U-I-658/21, U-I-659/21, U-I-660/21, U-I-661/21, U-I-662/21, U-I-663/21, U-I-664/21, U-I-665/21, U-I-666/21, U-I-667/21, U-I-668/21, U-I-669/21, U-I-670/21, U-I-671/21, U-I-672/21, U-I-673/21, U-I-674/21, U-I-675/21, U-I-676/21, U-I-677/21, U-I-678/21, U-I-679/21, U-I-680/21, U-I-681/21, U-I-683/21, U-I-684/21, U-I-685/21, U-I-686/21, U-I-687/21, U-I-688/21, U-I-689/21, U-I-690/21, U-I-691/21, U-I-692/21, U-I-693/21, U-I-694/21, U-I-695/21, U-I-696/21, U-I-697/21, U-I-698/21, U-I-699/21, U-I-702/21, U-I-703/21, U-I-704/21, U-I-705/21, U-I-706/21, U-I-707/21, U-I-708/21, U-I-709/21, U-I-710/21, U-I-711/21, U-I-712/21, U-I-713/21, U-I-714/21, U-I-715/21, U-I-716/21, U-I-717/21, U-I-718/21, U-I-719/21, U-I-720/21, U-I-723/21, U-I-724/21, U-I-725/21, U-I-726/21, U-I-727/21, U-I-728/21, U-I-729/21, U-I-730/21, U-I-731/21, U-I-732/21, U-I-733/21, U-I-734/21, U-I-735/21, U-I-737/21, U-I-738/21, U-I-739/21, U-I-740/21, U-I-741/21, U-I-742/21, U-I-743/21, U-I-744/21, U-I-745/21, U-I-746/21, U-I-747/21, U-I-748/21, U-I-749/21, U-I-750/21, U-I-751/21, U-I-752/21, U-I-753/21, U-I-754/21, U-I-755/21, U-I-756/21, U-I-757/21, U-I-759/21, U-I-760/21, U-I-761/21, U-I-762/21, U-I-763/21, U-I-764/21, U-I-765/21, U-I-766/21, U-I-769/21, U-I-770/21, U-I-771/21, U-I-778/21, U-I-781/21, U-I-785/21, U-I-791/21)

7. Upravno sodišče RS, Oddelek v Celju, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) (U-I-164/21)

Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) (U-I-47/22)

8. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti – 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), – 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-152/20)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar