15. 5. 2020

Objava poročila o delu za leto 2019

Ustavno sodišče je 15.5.2020 izdalo tiskano obliko letnega poročila za leto 2019. V elektronski obliki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.us-rs.si/publikacije/

Datum: 15. 5. 2020