O sodiščuSodniki

Sedanja sestava

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic oziroma sodnikov Ustavnega sodišča (v nadaljevanju ustavni sodnik), ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor. Za ustavnega sodnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe za dobo treh let.

Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča:


Generalni sekretar Ustavnega sodišča