Številka: U-I-479/22-49
Datum: 13. 4. 2023

 

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku preizkusa pobude dr. Petra Gregorčiča, Ljubljana, in drugih, na seji 13. aprila 2023

sklenilo: