Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 46
Povezave Ločena mnenja

Dr. Dr. Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) je diplomiral iz ustavnega prava (»Odločanje ustavnega sodišča: analiza vrednostnih sistemov ustavnih sodnikov«) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz primerjalnega ustavnega prava (»Zavezujočnost odločitev ustavnih sodišč: primerjalna analiza nemškega in ameriškega modela«) je magistriral na Univerzi Harvard, nato pa kot dobitnik Fulbrightove štipendije tam nadaljeval z doktorskim raziskovanjem. Izbran je bil v ozko skupino znanstvenikov, ki so delali pod vodstvom vodilnih svetovnih avtoritet ustavnopravnega področja – Franka Michelmana, Laurenca Tribea in Henryja Steinerja – ter Nobelovega nagrajenca Amartya Sena.

Ustavno pravo je hkrati raziskoval tudi na Univerzi Oxford pod mentorstvom Paula Craiga. S takšnim vzporednim delom na obeh kontinentih in pod vodstvom vodilnih avtoritet s tega področja je pridobil avtentičen uvid v primerjalna vprašanja ustavnega prava Evrope in ZDA. Po doktoratu na Univerzi Oxford leta 2008 je nato na Univerzi Harvard deset let predaval pri skupaj več kot dvajset predmetih s svojega področja, na petih različnih oddelkih univerze. Na vsakem od slednjih je prejel univerzitetno nagrado za odličnost v poučevanju. Pred tem je na tej univerzi leta 2011 pridobil še drugi doktorat iz ustavnega prava in za svoj prispevek prejel nagrado Univerze Harvard (Mancini Prize) za »najboljše delo na področju evropskega prava in evropske pravne misli«. Je avtor, soavtor ali sodelavec pri več kot dvesto prispevkih s področja ustavnega prava, med katerimi sta tudi soavtorstvo obeh vodilnih Komentarjev Ustave Republike Slovenije in avtorstvo prvega slovenskega prevoda ter komentarja Ustave ZDA. Pri Oxford University Press je leta 2014 izšla njegova knjiga Constitutional Pluralism in the EU, prva in do sedaj edina znanstvena monografija slovenskega pravnika pri tej vodilni svetovni založbi. Mednarodna pravna skupnost jo označuje kot »pomemben in neznansko koristen« prispevek k ustavnopravni znanosti, kot prvo »konsistentno utemeljitev celotne smeri« evropskega ustavnega pluralizma (J. H. H. Weiler, The European Journal of International Law), ter kot »prispevek velike vrednosti«, s katerim Jaklič »utemelji in osmisli smer ustavnega prava, ki položi nič manj kot temelje novemu, izpopolnjenemu načinu razumevanja prava« (E. Dubout, Revue française de droit constitutionnel), ipd. Pojavlja se v učnih načrtih uglednih evropskih in ameriških univerz, harvardska pravna fakulteta pa ji je posvetila posebno znanstveno srečanje s panelno razpravo o njenem doprinosu.

Z vabljenimi predavanji iz ustavnega prava Dr. Dr. Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) nastopa v vodilnih mednarodnih akademskih okoljih. Na 53. letni konferenci Societas Ethica, vseevropskega združenja za raziskovanje etike, je nastopil z uvodnim predavanjem (»keynote lecture«) »The Morality of EU Constitution«. V njem se je osredotočil na vprašanje pravičnega, a hkrati vzdržnega ustavnopravnega pristopa k imigracijskemu pravu v Evropi. Na Centru za evropske študije Univerze Harvard je imel predavanje »The Democratic Core of European Constitution«, s predavanjem »Liberal Legitimacy and the Quesiton of Respect« pa je nastopil v okviru vabljenih predavanj fakultetnega zbora harvardske Pravne fakultete. Na Harvard College, Harvard Hall Auditorium, je imel vabljeno predavanje »The Case For and Against Open Borders«, vabljeni uvodni predavatelj pa je bil tudi na mednarodni znanstveni konferenci na Ustavnem sodišču Republike Slovenije leta 2015. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bil v študijskem letu 2012/13 gostujoči predavatelj iz tujine.

Je član številnih znanstvenih združenj in ocenjevalec ustavnopravnih člankov ter monografij (»peer reviewer«) za objavo pri vodilnih mednarodnih znanstvenih založbah in revijah, kot na primer Hart Publishing (Oxford), ICON (Journal of International Constitutional Law), Ratio Juris, Harvard International Law Journal, kjer je bil tudi sourednik. V mandatu 2008–12 je bil slovenski član Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije), kjer je razsojal o skladnosti ravnanj evropskih držav s skupnimi evropskimi standardi ustavnega prava in človekovih pravic.

V Sloveniji je Dr. Dr. Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) deloval v okviru imenovanj v različne skupine pravnih strokovnjakov. Kot soustanovitelj Zavoda za brezplačno pravno pomoč pa je uspešno sodeloval z Varuhinjo človekovih pravic in prispeval k razrešitvi številnih življenjskih stisk socialno ogroženih. Od leta 2013 je bil vsako leto uvrščen med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov (izbor IUS INFO), v zadnjih dveh letih pa je bil izbran za najuglednejšega slovenskega pravnika (izbor Tax-Fin-Lex).

Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. marca 2017.