Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 52
Povezave Ločena mnenja

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po pripravništvu pri Višjem sodišču v Ljubljani je leta 1987 opravila pravosodni izpit. Naslednje leto (1988) je zaključila podiplomski magistrski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2007 doktorirala iz pravnih znanosti. V obdobju od 1988 do 1995 je bila strokovna sodelavka; prvo leto na pravdnem oddelku pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, nato pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer je delala na evidenčnem in civilnem oddelku. Leta 1995 je bila izvoljena na mesto okrožne sodnice, dodeljene na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Istega leta je nadaljevala z delom kot okrožna sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Leta 1997 je bila imenovana na mesto višje sodnice pri Višjem sodišču v Ljubljani. Sodniško službo je opravljala na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. V letu 2004 je pridobila naziv višje sodnice svétnice. V času opravljanja sodniške službe na Višjem sodišču v Ljubljani je bila štipendistka Max Planck-ovega Inštituta za tuje in mednarodno patentno, avtorsko in konkurenčno pravo v Münchnu, vodila je specializirani senat za gospodarske spore s področja intelektualne lastnine, v obdobju od 2006 do 2008 je bila predsednica in članica personalnega sveta pri Višjem sodišču v Ljubljani.

Leta 2008 je postala vrhovna sodnica. Na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je sodelovala v senatih, ki so obravnavali gospodarske in civilne zadeve ter v senatu, ki je odločal o pravnih sredstvih zoper odločbe Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije. Objavila je več strokovnih del, pretežno s področja prava intelektualne lastnine, odškodninskega in zavarovalnega prava. Sodelovala je kot predavateljica na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani in na raznih oblikah strokovnih izpopolnjevanj ter pri izobraževanju sodnikov doma in v tujini. Je članica Komisije za državne pravniške izpite za gospodarsko pravo. Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 15. 7. 2011.