Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 15
Povezave Ločena mnenja

Leta 1982 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1983 je opravila strokovni izpit v javni upravi in leto za tem še pravosodni izpit. Zaposlila se je na pravosodnem ministrstvu, kjer je opravljala strokovno delo na področju pravosodja, po letu 1990 predvsem v zvezi s pripravo zakonov s tega področja. Med drugim je soavtorica zakonodaje in zakonodajnih gradiv o odvetništvu, organizaciji sodišč in sodniški službi, državnem tožilstvu in upravnem sporu, ki je nastala v prvih letih po uveljavitvi novega ustavnega reda. V zadnjem letu službe na pravosodnem ministrstvu je tudi vodila sektor za pravosodje, pod okriljem katerega se je tedaj opravljalo tako delo s področja priprave zakonodaje kot tudi delo, povezano s pravosodno upravo in s financiranjem pravosodnih organov.

Leta 1994 je bila imenovana za svetovalko Ustavnega sodišča, za tem pa tudi za namestnico generalnega sekretarja Ustavnega sodišča. Od leta 1999 do izvolitve za sodnico Ustavnega sodišča je opravljala funkcijo generalne sekretarke Ustavnega sodišča.

Z zagovorom magistrske naloge “Sodno varstvo volilne pravice pri državnih volitvah” je zaključila podiplomski študij ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila strokovni naziv magistrice pravnih znanosti. Na tej univerzi je pridobila tudi naslov doktorice pravnih znanosti z obrambo doktorske disertacije z naslovom “Volilni spor”. Z referati s področja ustavnega prava je sodelovala na strokovnih pravniških srečanjih ter na mednarodnih konferencah. Leta 1993 se je izobraževala v okviru krajšega staža pri Conseil d’État Republike Francije o temi upravnega spora, leta 1998 pa še v okviru krajšega staža pri Conseil constitutionnel Republike Francije o temi volilnega spora. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih monografij ter več znanstvenih in strokovnih člankov s področja ustavnega prava, je tudi soavtorica Komentarja Ustave Republike Slovenije iz leta 2002 in njegove dopolnitve iz leta 2011.

Je docentka za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot zunanja sodelavka sodeluje pri predmetih ustavno procesno pravo ter parlamentarno in volilno pravo.

Funkcijo ustavne sodnice je začela opravljati 19. decembra 2009. Funkcijo podpredsednice Ustavnega sodišča je opravljala od 11. novembra 2013 do 30. oktobra 2016. Funkcijo predsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije je nastopila 31. oktobra 2016.