Ločena mnenja - Dr. Janez Šinkovec

Številka Leto Akt
U-I-22/93 1993 Zakon o financiranju javne porabe (Ur. list RS, št. 7/93) (ZFJP), 17. a čl.
U-I-46/92 1993 Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-172/94 1994 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94) (ZRTVS), 2. odst. 31. čl.
U-I-209/93 1995 Sodni poslovnik za redna sodišča (Ur. list SRS, št. 26/78, 20/88 in 2/89) Razpored dela sodnikov Temeljnega sodišča v Ljubljani za leto 1993
U-I-158/94 1995 Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 48/94) (ZAPPNI), 2. čl., 1. in 2. odst. 5. čl., 63. čl., 6., 7. in 8. odst. 72. čl., 4. odst. 73. čl., 1. in 2. odst. 64. čl., 3. in 4. odst. 65. čl., 66. čl., 1. in 2. odst. 68. čl., 3. odst. 77. čl.
U-I-78/93 1995 Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 10/93) (ZSKZ), 13., 14. in 16. čl. Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 74. čl.
Up-175/95 1996 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1185/95 z dne 22.12.1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 in Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95 z dne 3.11.1995
U-I-271/95 1996 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 58/95)
U-I-107/96 1996 Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premoženja (Ur. list RS, št. 74/95) (ZZDZP), 1. al. 1. odst. 1. čl., 4. al. 1. odst. 1. čl.
U-I-40/96 1997 Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94), 2. al. 1. odst. 48. čl., 166. čl., 215. do 225. čl.
U-I-121/97 1997 Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
U-I-199/97 1997 Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) (ZZF97)