Ločena mnenja - Doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

Številka Leto Akt
U-I-479/22 2023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22) (ZRTVS-1B), 1.a, 2., 4. in 5. odst. 23. čl. ter 24. in 25. čl.
Up-853/19 2023 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 127/2018 z dne 9. 5. 2019 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1220/2017 z dne 17. 1. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 34/2013 z dne 28. 2. 2017