Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 51
Povezave Ločena mnenja

Leta 1989 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot odvetniški pripravnik zaposlil v odvetniški pisarni dr. Petra Čeferina v Grosupljem in po opravljenem pravosodnem izpitu v tej pisarni nadaljeval z delom kot odvetnik. Z očetom in bratom Aleksandrom so odvetniško pisarno preoblikovali v Odvetniško družbo Čeferin in partnerji, v kateri je bil kot odvetnik zaposlen do  nastopa funkcije ustavnega sodnika.

Leta 2012 je doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2015 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predava študentom novinarstva pri predmetu Novinarstvo, etika in profesionalnost. Leta 2018 je bil na tej fakulteti habilitiran za docenta za področje novinarskih študij in znanstvenega sodelavca.

S prispevki sodeluje na različnih konferencah, ki jih organizirajo slovenske fakultete in strokovna združenja. Po zaključku doktorskega študija je z referati oziroma kot predavatelj sodeloval na Odvetniški šoli (2014) in na Dnevu slovenskih odvetnikov (2015), na povabilo slovenskih sodnikov je predaval na Civilnopravni sodniški šoli (2016), na povabilo slovenskih tožilcev pa na izobraževalnih dnevih slovenskih državnih tožilcev (2017). Dvakrat je sodeloval na posvetih v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prvič o temi svobode govora in sovražnega govora (2015),  drugič o temi časovnosti razlage zakona (2018). Leta 2018 se je na povabilo predsednika republike udeležil posveta o svobodi govora in sovražnem govoru. Prav tako je predaval na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu, Dnevih evropskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in mednarodni konferenci CEECOM, ki jo je leta 2017 v Ljubljani organizirala Fakulteta za družbene vede. Na teh posvetih in konferencah je večinoma sodeloval s prispevki s področja varstva človekovih pravic, predvsem svobode izražanja.

Je avtor več člankov, objavljenih v slovenskih in tujih revijah  (njegova bibliografija obsega več kot 50 enot v sistemu COBISS) in znanstvene monografije z naslovom Meje svobode tiska v sodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Na navedeno monografijo so se v obrazložitvah svojih sodb večkrat sklicevala tudi slovenska sodišča.

Je član uredniških odborov revij Odvetnik in Pravosodni bilten ter član Sveta Odvetniške akademije. Odvetniška zbornica Slovenije mu je leta 2012 podelila naziv specialist za civilno in medijsko pravo.  Leta 2018 je v okviru Pravne fakultete v Ljubljani sodeloval pri pripravi komentarja Kazenskega zakonika, leta 2019 pa ga je minister za kulturo imenoval v Strokovno komisijo za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o medijih.

Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 28. 9. 2019.