Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 51
Povezave Ločena mnenja

Leta 1989 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot odvetniški pripravnik zaposlil v odvetniški pisarni dr. Petra Čeferina v Grosupljem in po opravljenem pravosodnem izpitu v tej pisarni nadaljeval delo kot odvetnik. Z očetom in bratom Aleksandrom so odvetniško pisarno preoblikovali v Odvetniško družbo Čeferin in partnerji, v kateri je do nastopa funkcije ustavnega sodnika skoraj 30 let opravljal odvetniški poklic predvsem na področju civilnega prava in prava človekovih pravic. Ves čas od ustanovitve navedene odvetniške družbe je tudi sodeloval pri njenem vodenju kot eden od direktorjev.

Leta 2012 je doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2015 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predava študentom novinarstva o svobodi tiska in njenih mejah. Leta 2018 je bil prvič, leta 2023 pa drugič na tej fakulteti habilitiran za docenta za področje novinarskih študij in znanstvenega sodelavca.

S prispevki sodeluje na različnih konferencah, ki jih organizirajo slovenske fakultete in slovenska ter mednarodna pravniška združenja. Na povabilo slovenskih sodnikov je predaval na Civilnopravni sodniški šoli (2016), na povabilo slovenskih tožilcev pa na izobraževalnih dnevih slovenskih državnih tožilcev (2017). Dvakrat je sodeloval na posvetih v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2015 in 2018). Leta 2018 je na povabilo Predsednika republike sodeloval na javnem posvetu o svobodi govora in sovražnem govoru. Predaval je tudi na Dnevih slovenskih pravnikov (2014 in 2021), Dnevih evropskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani (2014) in mednarodni konferenci CEECOM, ki jo je leta 2017 v Ljubljani organizirala Fakulteta za družbene vede. V okviru programa izobraževanja Sveta Evrope European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals – HELP je slovenskim sodnikom (januar 2021) in slovenskim odvetnikom (september 2021) predaval o merilih za opredeljevanje meja svobode izražanja v sodni praksi. S prispevkom je sodeloval tudi na srečanju med Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu (september 2023).

Je avtor več člankov, objavljenih v slovenskih in tujih revijah (njegova bibliografija obsega več kot 50 enot v sistemu COBISS), in znanstvene monografije z naslovom Meje svobode tiska v sodni praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Na navedeno monografijo so se v obrazložitvah svojih sodb večkrat sklicevala tudi slovenska sodišča.

Leta 2018 je v okviru Pravne fakultete v Ljubljani sodeloval pri pripravi komentarja Kazenskega zakonika, leta 2019 pa ga je minister za kulturo imenoval v Strokovno komisijo za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o medijih. Odvetniška zbornica Slovenije mu je podelila naziv specialist za civilno in medijsko pravo.

Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 28. septembra 2019, funkcijo podpredsednika Ustavnega sodišča pa 16. decembra 2021.