Ločena mnenja - Doc. dr. Rok Čeferin

Številka Leto Akt
Up-199/21 2023 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 39580/2017 z dne 7. 1. 2021, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 39580/2017 z dne 26. 3. 2019 in sodba Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 39580/2017 z dne 20. 9. 2018
Up-1306/19 2023 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 39962/2011 z dne 4. 4. 2019
U-I-159/19 2023 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15), 2. odst. 74. in 76.a čl.
Up-538/20 2023 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 622/2019 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1318/2017 z dne 14. 11. 2018
P-9/22 2023 Spor o pristojnosti
Up-754/19 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017
U-I-516/18, Up-1595/18 2022 Ustavna pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 296/2018 z dne 29. 11. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 383/2018 z dne 6. 6. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 1935/2016 z dne 18. 10. 2017 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (ZPP), 2. odst. 367.c čl.
Up-256/18 2022 Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/2017 z dne 13. 12. 2017 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 6/2017 z dne 15. 3. 2017 Sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 253/2016 z dne 13. 10. 2016
U-I-25/22 2022 Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) (ZDUPŠOP), 48. čl.
Up-629/17 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015
U-I-823/21 2021 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) (ZODPol), 2. do 4. odst. 49.a čl. in 2. do 5. odst. 49.b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) (ZODPol-G), 42. čl. in sklepov o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi
U-I-210/21 2021 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21), 10.a. čl.
Up-300/16 2021 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013
U-I-483/20 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) (ZZSISV26)
U-I-473/19, U-I-400/20 2021 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) (ZMZPP), 6. odst. 109. čl.
Up-371/19 2020 Sodba Vrhovnega sodišča št. III Ips 1/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1140/2016 z dne 28. 9. 2017
Up-366/16 2019 Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 304/2013 z dne 21. 1. 2016
U-I-110/16 2020 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl., 1. odst. 138. čl.
U-I-83/20 2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. odst. 4. čl. in 7. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), 1. čl., 3. odst. 3. čl. v zvezi z 2. odst. 3. čl., 2. in 3. odst. 4. čl. ter 8. čl. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20), preostale določbe