Ločena mnenja - Prof. dr. Rok Svetlič

Številka Leto Akt
U-I-398/22 2022 Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B, EPA 190-IX) (Uradni list RS, št. 138/22)
U-I-486/20, Up-572/18 2022 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 1. odst. 3. čl. v delu, v katerem je določal, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, ter 16. čl. v delu, v katerem je določal, da je za sklenitev zakonske zveze potrebno, da sta osebi, ki jo sklepata, različnega spola Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (DZ), 1. odst. 3. čl., 1. al. 22. čl. Sodba Upravnega sodišča št. I U 1847/2016 z dne 11. 12. 2017 Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1200-1/2016/2 z dne 30. 11. 2016 Odločba Upravne enote Ljubljana št. 120-6/2016-4 z dne 1. 3. 2016
U-I-91/21, Up-675/19 2022 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 135. čl. in 138. čl. Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ), 1. st. 3. odst. 2. čl. Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (DZ), 1. odst. 213. čl. in 223. čl. Sodba Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 1. točka izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016
Up-1134/18 2022 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017
U-I-25/16 2022 Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19), 8.tč. 2. odst. 11. čl.
Ps-1/22 2022 Program politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati
U-I-210/21 2021 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), 10a čl.
Up-14/21 2022 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 in delna sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019