Leta 2000 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je za krajši čas zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Potem ko je konec leta 2000 postal asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pripravništvo na sodišču zaključil kot volonter. Državni pravniški izpit je opravil leta 2004. Od decembra 2000 do julija 2008 je bil asistent na katedri za ustavno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. V tem času se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem ustavnega sodstva. Leta 2003 je na Pravni fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo “Pravne posledice in narava odločb Ustavnega sodišča v postopku ustavnosodne presoje predpisov”. Na tej fakulteti je leta 2006 z disertacijo “Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča” pridobil tudi naziv doktor znanosti. Leta 2007 je bil šest mesecev zaposlen kot pravnik lingvist v Evropskem parlamentu v Bruslju. Avgusta 2008 se je zaposlil kot svetovalec Ustavnega sodišča. V tej vlogi je pokrival predvsem področji državnega in upravnega prava. Leta 2011 je bil na enomesečnem študijskem obisku na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Objavil je več strokovnih člankov s področja ustavnega prava, zlasti o delovanju Ustavnega sodišča. Je tudi soavtor dveh strokovnih monografij (Ustavno pravo Evropske unije, 2007, Zakonodajni referendum: pravna ureditev in praksa v Sloveniji, 2011) in soavtor Komentarja Ustave Republike Slovenije (2011). Od leta 2001 je član Društva za ustavno pravo Slovenije. Za generalnega sekretarja Ustavnega sodišča je bil imenovan 3. oktobra 2012.