Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 33
Povezave Ločena mnenja
Rojena je leta 1976 v Celju. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1999. Leta 2000 je opravila podiplomski specialistični študij prava Evropskih skupnosti, leta 2002 pa je zaključila magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. V naslednjem letu je opravila pravosodni izpit, leta 2004 pa doktorirala z doktorsko disertacijo “Avtorska pravica v kolizijskih pravilih mednarodnega zasebnega prava” pod mentorstvom doc. dr. Mihe Trampuža. Zanjo je leta 2005 prejela nagrado “Mlada pravnica leta” Zveze društev pravnikov Slovenije.
Med leti 1999 in 2008 je kot mlada raziskovalka, asistentka in docentka delala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je sodelovala pri predmetih mednarodno zasebno pravo, gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine in obligacijsko pravo. Redno se je izobraževala v tujini, za kar je prejela tudi štipendije: v letu 2001 v ZDA (Franklin Pierce Law Center: avtorsko pravo) in na Nizozemskem (The Netherlands School of Human Rights in Katholieke Universiteit Leuven: človekove pravice); v letu 2002 na Finskem (Åbo Akademi, Turku: mednarodno pravo) in Nizozemskem (Hague Academy of International Law: mednarodno zasebno pravo); v letu 2003 v Nemčiji (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit – DIS, Köln: mednarodna trgovinska arbitraža) in na Nizozemskem (University of Columbia in Universiteit van Amsterdam: ameriško pravo). V letu 2006 je kot štipendistka Marie Curie sodelovala pri projektu ” Unfair Suretyship in European Contract Law” (Bremen, Nemčija).V letih 2012–2015 je vodila skupino raziskovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Srbije v okviru FP7 projekta “Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe”. Je avtorica več strokovnih pravnih študij (Analiza ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine, Pilot Field Study on the Functioning of the National Judicial Systems for the  Application of Competition Law Rules, Study on Conveyancing Services Regulations in Europe).
Od leta 2007 je delala v odvetništvu, sprva v odvetniški pisarni Čeferin (gospodarski oddelek), od leta 2015 dalje pa v odvetniški pisarni Vrtačnik. Ukvarja se s pogodbenim, odškodninskim in avtorskim pravom ter pravom varstva potrošnikov in javnih naročil. Deluje kot arbitrinja pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Kot visokošolska učiteljica in raziskovalka od leta 2008 dalje dela na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Je avtorica številnih člankov (njena bibliografija obsega več kot 100 enot v sistemu COBISS) in redna predavateljica na izobraževanjih sodnikov, odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov.

Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 31. oktobra 2016.