Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 00
Povezave Ločena mnenja
Leta 1978 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Takoj po diplomi se je zaposlil kot sodni pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani in bil po opravljenem pravosodnem izpitu leta 1981 izvoljen na mesto sodnika Temeljnega sodišča v Kopru, leta 1985 pa na mesto sodnika Višjega sodišča v Kopru. Sodniški poklic je nato od začetka leta 1992 nadaljeval na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer si je z odločbo Sodnega sveta Republike Slovenije z dne 13. 4. 1995 pridobil naziv svetnika. Maja 2003 je postal vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Vseh šestindvajset let sodniške kariere je delal na pravdnih oziroma na civilnih oddelkih, kot vrhovni sodnik pa je občasno sodeloval tudi na sejah gospodarskega senata. Kot strokovnjak za civilno pravo je sodeloval pri pripravi prve novele Zakona o pravdnem postopku leta 2002 ter bil predsednik delovne skupine za pripravo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). V letu 2006 je vodil ekspertno skupino, ki je delala na projektu Institut pritožbene obravnave. Z referati je sodeloval na raznih domačih in tujih strokovnih posvetovanjih in seminarjih, imel je več predavanj za sodnike civilnih in gospodarskih oddelkov višjih sodišč na temo novosti pravdnega postopka in reforme pritožbenega postopka, kot predavatelj je večkrat sodeloval na civilnopravnih in gospodarskih sodniških šolah. Od leta 2003 je tudi član Komisije za državne pravniške izpite za civilno pravo. Njegova bibliografija obsega 31 bibliografskih enot, pretežno s področja civilnega (procesnega) prava, med drugim – v soavtorstvu tudi Pravdni postopek (1. in 2. knjiga komentarja Zakona o pravdnem postopku). Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. marca 2008.