Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 00
Povezave Ločena mnenja
Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomirala leta 1977. Kot sodna pripravnica se je leta 1978 zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dve leti kasneje je opravila pravniški državni izpit in se zaposlila v državni upravi, kjer je 18 let delala v vladni Službi za zakonodajo in se ukvarjala predvsem z ustavnim in upravnim pravom ter z nomotehniko. Začela je kot samostojna svetovalka takratnega Republiškega komiteja za zakonodajo, leta 1983 je bila imenovana za svetovalko predsednika, leta 1989 za pomočnico predsednika, leta 1992 za svetovalko Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, leta 1996 za državno podsekretarko. V tem nazivu se je leta 1997 zaposlila v Uradu za organizacijo in razvoj državne uprave pri Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je sodelovala pri projektu Reforme slovenske javne uprave in pri drugih projektih v okviru približevanja Slovenije Evropski uniji. Leta 2000 je bila izvoljena za vrhovno sodnico, od leta 2003 do 2008 je opravljala naloge vodje Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Kot predstavnica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je sodelovala pri delu Strokovnega sveta za javno upravo, bila članica Sveta za sistem plač v javnem sektorju in Komisije za nadzor nad opravljanjem dejavnosti brezplačne pravne pomoči. Leta 2007 je bila imenovana v naziv vrhovne sodnice-svetnice. S temami s področja uslužbenskega prava in upravnega procesnega prava je kot referentka sodelovala na znanstvenih in drugih pravnih konferencah in na Upravnopravnih sodniških šolah. Je dolgoletna članica izpitne Komisije za državni pravniški izpit, kjer trenutno opravlja funkcijo namestnice predsednika in je izpraševalka za področje ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije. V okviru državne uprave je bila izpraševalka za strokovni izpit za imenovanje v naziv (ustavna ureditev, državna ureditev, zakonodajni postopek, upravno pravo). Kot predstavnica Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je sodelovala z delovno skupino, ki je pripravljala novo zakonsko ureditev upravnega spora in je soavtorica komentarja Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 27. marca 2008.