Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 52
Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit pa je opravil leta 1975. Bil je občinski javni tožilec v Kočevju in namestnik Okrožnega javnega tožilca v Ljubljani. Ob reorganizaciji pravosodja v Sloveniji je bil leta 1979 postavljen za tajnika Javnega tožilstva Republike Slovenije. Leta 1985 ga je Skupščina SR Slovenije imenovala za namestnika republiške sekretarke za pravosodje in upravo in je to funkcijo opravljal dva mandata. Od leta 1993 do 1997 je bil državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, nato pa še eno leto državni podsekretar na Ministrstvu za finance. Kot državni sekretar je sodeloval pri pripravi Zakona o denacionalizaciji, Zakona o volitvah, Zakona o političnih strankah, Zakona o notariatu, Kazenskega zakonika, Zakona o kazenskem postopku, Zakona o upravnem sporu in drugih. Je namestnik predsednika komisije, pred katero kandidati opravljajo pravniški državni izpit. Od leta 1998 je bil sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 25. maja 2002. Predsednik Ustavnega sodišča je bil od 11. novembra 2007 do 10. novembra 2010.