Ločena mnenja - Mag. Janez Snoj

Številka Leto Akt
U-I-119/94 1996 Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 19/91, 9/94 in 21/94), 18., 54., 56., 2. odst. 113., 115., 117., 125., 150. čl.