Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 51
Povezave Ločena mnenja
Leta 1970 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je 1971 leta zaposlila kot pripravnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer je leta 1973 opravila pravosodni izpit. Na isti fakulteti je 21. 11. 1980 pridobila naslov magistre pravnih znanosti. V letu 1980 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot strokovna sodelavka, kjer je bila do leta 1985, ko je postala namestnica Javnega pravobranilca SRS. Leta 1991 je bila izvoljena za sodnico Vrhovnega sodišča, kjer je bila članica civilnega senata. V trajni mandat je bila izvoljena 1999. leta. Že kot študentka četrtega letnika je v Franciji (Nancyu) študirala mednarodno javno pravo kot francoska štipendistka v šolskem letu 1968/1969, leta 1993 je bila na enomesečnem študijskem obisku pri Kasacijskem sodišču Francije s sedežem v Parizu, nato na štiritedenskem stažu v okviru organizacije M. E. D. E. L.-a (Evropski sodniki za demokracijo in svoboščine), v letu 1996 pa enako dolgo študirala na Inštitutu UNIDROIT v Rimu. Kot strokovnjak za civilno pravo je bila kot predstavnica Republike Slovenije tri leta članica Odbora strokovnjakov za izboljšanje postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice do leta 1999. Njena bibliografija obsega 55 bibliografskih enot (pretežno s področja civilnega prava in prava javnega dobra). Občasno predava na Pravni fakulteti v Ljubljani in sodeluje z referati na raznih strokovnih posvetovanjih in seminarjih. Bila je dolgoletna članica Komisije za državne pravniške izpite za civilno pravo. Kot član ekspertne skupine Pravne fakultete je sodelovala tudi pri nastanku nove civilnopravne zakonodaje ter ureditve javnega dobra. Je članica Uredniškega odbora revije Pravnik. Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 25. maja 2002.