Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 37
Povezave Ločena mnenja
Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani decembra 1976 in opravila pravosodni izpit maja 1979. Po opravljenem izpitu se je zaposlila kot strokovna sodelavka na Sodišču združenega dela RS. Leta 1991 je bila izvoljena za sodnico tega sodišča. Po preoblikovanju sodišč združenega dela v delovna in socialna sodišča je bila izvoljena v naziv višje sodnice s trajnim sodniškim mandatom in od leta 1997 opravljala nalogo vodje oddelka za delovne spore. V času opravljanja sodniške funkcije je pridobila tudi naziv višje sodnice – svetnice. Z odločbo Ministrstva za pravosodje je bila imenovana za izpraševalko na pravniških državnih izpitih za področje delovnega prava, leta 1994 pa v naziv razvojne sodelavke Inštituta za delovno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Dva mandata je bila tudi predsednica Društva za delovno pravo  in socialno varnost pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2001 je opravljala funkcijo podpredsednice Višjega delovnega in socialnega sodišča, s 6. majem 2004 pa jo je ministrica za pravosodje za dobo 6 let imenovala za predsednico Višjega delovnega in socialnega sodišča. To funkcijo je opravljala do izvolitve za ustavno sodnico. Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 20. novembra 2007.