Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 15
Povezave Ločena mnenja
Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1976. Še pred diplomo se je zaposlil v gospodarstvu in leta 1979 opravil pravosodni izpit. V gospodarstvu je opravljal dela na različnih pravnih področjih, predvsem na statusnem in delovno-pravnem ter zlasti v zadnjih letih na zunanjetrgovinskem področju in zastopanju podjetja pred sodišči. V tem času se je na Pravni fakulteti v Zagrebu izpopolnjeval iz mednarodnega in primerjalnega gospodarskega prava. Eno leto je opravljal tudi odvetniški poklic. V gospodarstvu je ostal, s kratko prekinitvijo v letih 1990 in 1992, ko je opravljal funkciji sekretarja Skupščine mesta Ljubljane oziroma vodje njene pravne službe, vse do leta 1992, ko je bil izvoljen za poslanca v prvi mandat Državnega zbora. V tem mandatu je bil tudi podpredsednik Državnega zbora in aktivno sodeloval pri pripravi poslovnika in zakona, ki je uredil parlamentarno preiskavo. V letu 1996 je bil ponovno izvoljen v Državni zbor. V času tega mandata je bil član delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, kjer je sodeloval zlasti v odboru za pravna vprašanja in človekove pravice. Leta 1999 je na Pravni fakulteti v Ljubljani pridobil naziv magistra pravnih znanosti s področja ustavnega prava. Februarja 2000 se je zaposlil na Ustavnem sodišču kot višji svetovalec in bil leta 2001 imenovan tudi za namestnika generalne sekretarke Ustavnega sodišča. Sredi leta 2005 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo na Ministrstvu za pravosodje, v začetku leta 2006 pa za vodjo Zakonodajno-pravne službe v Državnem zboru. Je tudi namestnik predsednika komisije, pred katero se opravlja državni pravniški izpit, in izpraševalec za ustavno pravo in temelje prava Evropske Unije na izpitih za javne uslužbence. Njegovo magistrsko delo z naslovom “Parlamentarna preiskava v pravnem redu Republike Slovenije” je izšlo v knjižni izdaji (Uradni list Republike Slovenije, 2000). Je eden od avtorjev komentarja Ustave. Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 31. oktobra 2007. Funkcijo podpredsednika Ustavnega sodišča je opravljal od 11. januarja 2010 do 10. novembra 2013. Funkcijo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije je prevzel 11. novembra 2013.