Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 33
Povezave Ločena mnenja
Je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri poučuje neprekinjeno že 35 let. Doktoriral je iz razvoja skupščinskega sistema. Je avtor številnih del s področja ustavnega prava. Ko je bil predsednik SDP (1989-1992), je stranka zapustila kongres ZKJ, podpisala sporazum o plebiscitu, sestopila z oblasti in se preobrazila v levo socialdemokratsko stranko. Deset let (1990-2000) je bil poslanec Državnega zbora, od tega dve leti predsednik Komisije za lokalno samoupravo in pet let predsednik Komisije za poslovnik. O federalizmu in osamosvajanju Slovenije je pisal strokovne prispevke in knjige (Ustavnopravni vidiki osamosvajanja Slovenije, Uradni list Republike Slovenije 1992). Izdal je volilni dnevnik (Rad sem jih imel), katerega prevod je izšel tudi v Zagrebu (Bili su mi dragi, Birotisak). O parlamentarizmu je pisal v knjigah Siva tipka 074, Prednost in Podoba parlamentarega desetletja, o ustavnih spremembah pa v knjigi Mozaik ustavnih sprememb (GV Založba, Ljubljana 2003). V začetku leta 2000 je kot izvedenec pričal pred haaškim sodiščem za bivšo Jugoslavijo o ustavnopravnem položaju Herceg Bosne, o čemer je izdal knjigo Geneza neke zablode, ki je izšla v dveh izdajah hkrati v Zagrebu, Sarajevu in Idriji. Bil je predstojnik katedre za ustavno pravo in v ustavni komisiji, ki je pripravila veljavno ustavo, vodil skupino za državno ureditev. V letu 2007 je bil izvoljen za predsednika Društva za ustavno pravo Slovenije in izdal knjigo Evropsko pravo človekovih pravic (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2007). Za ustavnega sodnika je bil na predlog katedre za ustavno pravo Pravne fakultete v Ljubljani izvoljen 19. decembra 2000. Podpredsednik Ustavnega sodišča je od 11. novembra 2007.