Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 52
Povezave Ločena mnenja

Leta 1971 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila kot asistentka pri katedri za civilno pravo. Hkrati je opravila pripravniško prakso na Okrožnem sodišču v Ljubljani in nato je leta 1973 opravila pravosodni izpit. Leta 1976 je zaključila magistrski podiplomski študij s področja civilnega prava, leta 1982 pa je dosegla akademski naslov doktorice pravnih znanosti. Leta 1982 je bila izvoljena za docentko, leta 1987 pa za izredno profesorico za področje civilnega procesnega prava. Leta 1993 je bila nato izvoljena v naziv redne profesorice za civilno procesno pravo in mednarodno zasebno pravo. Je strokovnjakinja na področju civilnega procesnega prava in mednarodnega zasebnega prava, ukvarja pa se tudi s problemi varstva človekovih pravic in medicinskim pravom. V letih 1994 in 1995 je bila prorektorica za področje vzgojno izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Je članica dopisnega uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu ter članica Odbora za mednarodno trgovinsko arbitražo (Committee on International Commercial Arbitration) pri International Law Association. Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 1. aprila 1998. Funkcijo predsednice Ustavnega sodišča je opravljala od 11. novembra 2001 do 10. novembra 2004.