Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 52
Povezave Ločena mnenja
Franc Grad se je rodil leta 1948 v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo in leta 1970 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Tega leta se je zaposlil na Skupščini SR Slovenije, kasneje na Okrožnem sodišču v Ljubljani in je leta 1973 opravil pravosodni izpit. Zatem je bil zaposlen na Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo in v letih 1982 ter 1983 ponovno na republiški skupščini. Od leta 1984 dalje je zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1996 redni profesor za ustavno pravo. Od leta 1991 do 2006 je bil predstojnik katedre za ustavno pravo, sedaj pa je predstojnik Centra za ustavno pravo na Inštitutu za primerjalno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na pravni fakulteti predava poleg ustavnega prava še primerjalno ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo, evropsko ustavno pravo ter lokalno samoupravo.

 

Leta 1984 je na Pravni fakulteti v Ljubljani magistriral s temo “Volitve v delegatskem sistemu”, leta 1987 pa doktoriral s temo ” Zakonodajna funkcija SR Slovenije”. Strokovno se je izpopolnjeval tudi v tujini (Italija, ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija). Ves čas svojega službovanja na Pravni fakulteti v Ljubljani se je ukvarjal z raziskovalnim delom na različnih področjih ustavnega prava. Strokovno je sodeloval pri vseh najpomembnejših zakonodajnih projektih s področja državne ureditve, zlasti na področju volilnega sistema in lokalne samouprave. Bil je tudi član sedemčlanske strokovne skupine, ki je leta 1990 izdelala osnutek nove slovenske ustave (t.im. Podvinska ustava) ter član strokovne skupine pri Državnem zboru, ki se je v zadnjih letih ukvarjala s spremembami ustave. Bodisi sam bodisi skupaj s sodelavci je izdelal tudi vrsto strokovnih pravnih mnenj s področja ustavnega prava za Državni zbor, Ustavno sodišče in druge državne organe.

 

Napisal je vrsto člankov s področja ustavnega prava ter več monografij s tega področja (Volitve in volilni sistem, Parlament in vlada, Lokalna demokracija itd) kot soavtor pa je sodeloval pri več učbenikih ustavnega prava ter mnogih drugih strokovnih in znanstvenih knjigah doma in v tujini. S svojimi prispevki je sodeloval na mnogih znanstvenih in mnogih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Kot strokovnjak sodeluje tudi v tujini. Tako je član odbora evropskih ekspertov za področje lokalne samouprave pri Svetu Evrope ter član združenja evropskih strokovnjakov za lokalno samoupravo “ARCOLE” sodeluje pa tudi v delu mednarodne poletne šole o primerjalnih vidikih ustavnosodne kontrole v Evropi na Pravni fakulteti v Trentu v Italiji.