Diplomiral je 24. novembra 1981 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Naslov magistra prava je pridobil aprila leta 1989. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal 18. novembra 1991. leta na Pravni fakulteti v Ljubljani. V njej je obravnaval zlasti ustavnopravne in upravnopravne vidike uporabe informacijske tehnologije v državni upravi in njen vpliv na človekove pravice in temeljne svoboščine. Rezultat tega dela je tudi njegova leta 1992 izdana knjiga z naslovom Varstvo informacijske zasebnosti v Evropi in Sloveniji. Z raziskovalnim in pedagoškim delom se je začel ukvarjati v času, ko je bil v letih od 1986 do 1992 zaposlen na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njegova bibliografija (Cobiss) obsega preko osemdeset bibliografskih enot s področja ustavnega prava, upravnega prava in javne uprave. Je eden od avtorjev Komentarja Ustave Republike Slovenije. Je profesor upravnega prava in predava na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, na Fakulteti za upravo in na Fakulteti za socialno delo. Od leta 1993 dalje je opravljal funkcijo sekretarja Ustavnega sodišča, dokler ni 31. oktobra 1998 nastopil funkcijo sodnika Ustavnega sodišča. Predsednik Ustavnega sodišča je bil od 11. novembra 2004 do 10. novembra 2007.