Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 15
Povezave Ločena mnenja
Dr. Accetto je diplomiral leta 2000 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi doktoriral, leta 2001 pa je pridobil naziv LL.M. (Master of Laws) na Pravni fakulteti Univerze Harvard v ZDA. Po pridobljenem doktoratu pravnih znanosti je leta 2006 kot gostujoči član učiteljskega zbora (Monica Partridge Visiting Fellow) velikonočno študijsko obdobje preživel na Fitzwilliam College angleške Univerze Cambridge, leta 2011 opravil daljše raziskovalno gostovanje na Univerzi Waseda v Tokiu, leta 2012 pa na vabilo fakultete kot gostujoči raziskovalec (Visiting Scholar) na Pravni fakulteti Univerze Cambridge.

V času doktorskega študija je kot mladi raziskovalec deloval na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, po njem pa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2008 kot docent za evropsko pravo, od leta 2013 pa kot izredni profesor za evropsko pravo. Od septembra 2013 do avgusta 2016 je kot profesor z dodatno raziskovalno podporo Fundacije Gulbenkian poučeval na mednarodni podiplomski pravni šoli Católica Global School of Law / UCP v Lizboni, od začetka študijskega leta 2016/17 pa zopet na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poleg rednih predavanj v Sloveniji in na Portugalskem je obsežnejše predmete ali sklope predavanj kot gostujoči predavatelj izvajal še na podiplomski šoli Kitajske akademije za družboslovne znanosti v Pekingu (Kitajska), na Državni univerzi v Irkutsku (Rusija), na podiplomski šoli Fundacije ISES v Kőszegu (Madžarska) ter že pred letom 2013 na Univerzi Católica v Lizboni, priložnostna gostujoča predavanja pa med drugim na Univerzi Harvard (Harvard Law School in Harvard Kennedy School, ZDA), Univerzi v Kopenhagnu (Danska), tokijski Univerzi Waseda in Univerzi v Kjotu (Japonska), Univerzi v Gradcu (Avstrija), Univerzi na Islandiji (Islandija), Univerzi v Kaunasu (Litva), Pravni fakulteti v Bihaću (BiH) in fakulteti Franklin College (Švica). Kot zunanji sodelavec še vedno sodeluje s predavanji na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerzi Católica v Lizboni.

Ob osnovnem raziskovalnem in pedagoškem delu je bil v različnih vlogah v stiku tudi s pravosodjem oziroma sodno prakso. Leta 2003 je kot stažist pet mesecev preživel na Sodišču Evropske unije, nato pa je bil v obdobju 2003/04 leto dni gostujoči član (Fellow) britanske Fundacije Lorda Slynna za evropsko pravo in sodeloval z izbranimi angleškimi sodniki “H(House of Lords, ki je tedaj še opravljal funkcijo vrhovnega sodišča, Commercial Court, Central Criminal Court)”, odvetniki (Brick Court ChambersBlackstone ChambersDoughty Street Chambers) in pravnimi pisarnami (Clifford ChanceAshurst). V letih 2007 do 2011 je med drugim deloval kot član nacionalne Komisije za pravno redakcijo historičnih sodb Sodišča Evropske unije, v letih 2009 do 2013 kot eden izmed predsednikov izpitnih komisij za preizkus znanja kandidatov za sodne tolmače, občasno pa tudi kot predavatelj v okviru delovanja Centra za izobraževanje v pravosodju.

Pri svojem delu je sodeloval v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so se posvečali različnim vprašanjem temeljnih pravic, (ustavno)sodnega varstva in državljanstva. Je avtor več knjig in številnih znanstvenih pravnih razprav (v slovenščini, angleščini in portugalščini) ter številnih uvodnikov in pravnih kolumn v pravnih časopisih in na spletnih portalih.

Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 27. marca 2017, funkcijo podpredsednika 28. septembra 2019, funkcijo predsednika pa 16. decembra 2021.