Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 53
Povezave Ločena mnenja
Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 25. novembra 1970 in opravila pravosodni izpit decembra 1972. Leta 1974 se je zaposlila kot univerzitetna asisentka na Katedri za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani, kjer je s področja mednarodnega prava magistrirala 28. junija 1976. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je iz pomorskega mednarodnega prava doktorirala 9. aprila 1986 in bila istega leta izvoljena v naziv docentke, leta 1993 pa v naziv izredne profesorice mednarodnega prava. V času od 1992-1998 je bila predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V istem obdobju je bila svetovalka Ministrstva za zunanje zadeve RS, članica pogajalske skupine RS za nasledstvo nekdanje SFRJ ter članica ekspertske skupine za pogajanja o državni meji med Slovenijo in Hrvaško. Leta 1998 je bila v slovenski delegaciji na Diplomatski konferenci za ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča. Je arbiter Sodišča za spravo in arbitražo OVSE in (nadomestna) članica Biroja tega sodišča. Dr. Škrkova je članica Društva za mednarodno pravo za Slovenijo in članica mednarodnega odbora za nasledstvo držav ILA (International Law Association). Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 31. oktobra 1998. Podpredsednica Ustavnega sodišča je bila od 11. novembra 2004 do 10. novembra 2007.