Vizitka

Telefon +386 (1) 477 64 62
Povezave Ločena mnenja
Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 1971. leta, pravosodni izpit pa je opravil 1973. leta. Na isti fakulteti je leta 1990 magistriral in doktoriral 1996. leta z disertacijo s področja kazenskega prava. Leta 1998 bil izvoljen na isti fakulteti za docenta s področja kazenskega prava. Od študijskega leta 1998/99 predava predmet Kazensko procesno pravo, sedaj kot izredni profesor, na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Od 1971. do 1998. leta je bil vseskozi zaposlen v javnem oziroma državnem tožilstvu, najprej kot pomočnik javnega tožilca na prvi stopnji, nato kot predstojnik prvostopnega tožilstva in na koncu, od 1995. do 1998. leta kot vrhovni državni tožilec pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije. Ukvarjal se je predvsem z vprašanji kazenskega materialnega prava in bil, med drugim, član delovne skupine za pripravo Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki je bil sprejet 1994. leta, pa tudi z vprašanji s področja kazenskega procesnega prava, mladoletniškega kazenskega prava in s področja organizacije kazenskega pravosodja, še posebej javnega oziroma državnega tožilstva. Njegova bibliografija obsega nad sto daljših in krajših člankov z navedenih področij. Je član izvršnega odbora Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije. Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 18. decembra 1998. leta.