Številka: Su-X-26/09-27
Datum: 8. 7. 2009

Javno naročilo št. Su-X-26/09 za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v kletnih prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bilo  z obvestilom o oddaji javnega naročila št.  Su-X-26/09-24 dne 22. 6. 2009  oddano ponudniku ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE d. o. o., za skupno pogodbeno vrednost 57.877,27 EUR brez DDV.

                                                                              
                                                                                Ivan Biščak
                                                                                direktor službe