Oba izvoljena začneta opravljati svoji funkciji dne 11. novembra 2013. 

Predsedniku Ustavnega sodišča prof. dr. Ernestu Petriču poteče triletni mandat dne 10. novembra 2013. 

Za predsednika je kandidiral dosedanji podpredsednik mag. Miroslav Mozetič in bil dne 16. oktobra 2013 izvoljen za predsednika Ustavnega sodišča s triletnim mandatom. 

Za podpredsednico je kandidirala dr. Jadranka Sovdat, ki je bila dne 24. oktobra 2013 izvoljena za podpredsednico Ustavnega sodišča s triletnim mandatom.