Predsednik Ustavnega sodišča prof. dr. Matej Accetto se je 14. marca 2022 srečal z Varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Sogovornika sta izmenjala stališča o aktualnih vprašanjih spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih vrednot, katerih varstvo je Ustava Republike Slovenije zaupala obema institucijama. Strinjala sta se, da instituciji dobro sodelujeta in da sta obe nepogrešljivi, vsaka v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, pri varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi. Obenem sta sogovornika ugotovila, da je zaskrbljujoče, kadar se odločbe Ustavnega sodišča in mnenja Varuha človekovih pravic v praksi uveljavljajo prepočasi. V zvezi s tem sta se zavzela za večjo odzivnost drugih vej oblasti.«