Foto: Luka Dakskobler

V okviru delovnega obiska v Republiki Sloveniji se je podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Věra Jourová srečala s predsednikom Ustavnega sodišča dr. Matejem Accettom. Med delovnim pogovorom sta se sogovornika dotaknila vprašanj varstva načela pravne države v Evropski uniji ter učinkovanja evropskega prava v Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije, pa tudi delovanja Ustavnega sodišča in priporočil, ki so se v Poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2022 nanašale na Republiko Slovenijo.