V četrtek in petek, 30. 11. in 1. 12. 2023, so se svetovalci Ustavnega sodišča udeležili študijskega obiska pri Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP).

Pogovori so bili namenjeni predvsem podrobnim predstavitvam načina dela in orodij, ki jih ESČP uporablja za zagotavljanje kvalitete in konsistentnosti sodne prakse, izzivom in praktičnim izkušnjam pri soočanju z velikim pripadom zadev, zagotavljanju vsebinske podpore strokovnih služb ESČP za namen odločanja o primerih, predvsem z vidika pravnih raziskav, ter nekaterim drugim strokovnim temam, vezanim na izvajanje pristojnosti ESČP.