Predsednik in člani delegacije Ustavnega sodišča Republike Madžarske so v četrtek začeli z uradnimi razgovori s sodnicami in sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Začetek razgovorov je bil namenjen obravnavi dosežkov obeh ustavnih sodišč pri ustvarjanju in krepitvi vladavine prava in zagotavljanju ustavnosti delovanja državnih institucij po demokratičnih spremembah, ki so nastopile ob koncu prejšnjega stoletja. Današnja razprava se je nadaljevala s primerjavo pristojnosti, postopkov in organizaciji obeh ustavnih sodišč, v nadaljevanju pogovorov v prihodnjih dneh pa bodo ustavni sodniki izmenjali izkušnje s področja ustavno sodne presoje v obeh državah ter glede možnih načinov reševanja problemov, ki izhajajo iz preobremenjenosti ustavnih sodišč. 

Predsednika in sodnika Ustavnega sodišča Republike Madžarske bo v petek, 7. maja, sprejel predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar. 

Delegacija Ustavnega sodišča Republike Madžarske bo Slovenijo zapustila v soboto, 8. maja 2010.

Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije g. Jožeta Tratnika je v četrtek, 6. maja 2010, na tridnevni uradni obisk k Ustavnemu sodišču Republike Slovenije prispela delegacija Ustavnega sodišča Republike Madžarske, ki jo vodi predsednik dr. Péter Paczolay. V delegaciji sta tudi sodnika dr. Elemér Balogh in dr. László Kiss.