Delegacija Ustavnega sodišča se je seznanila z delom in organizacijo Sodišča Evropske unije. S sodnicami in sodniki Sodišča Evropske unije so na okrogli mizi izmenjali stališča o pomenu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v bodoči sodni praksi Sodišča Evropske unije in nacionalnih ustavnih sodišč.

V času obiska so se člani delegacije večkrat srečali s sodnikom dr. Markom Ilešičem, generalno pravobranilko dr. Verico Trstenjak in sodnikom Splošnega sodišča g. Mirom Prekom ter z njimi izmenjali izkušnje o delu obeh sodišč.

 

 

Na povabilo predsednika Sodišča Evropske unije dr. Vassiliosa Skourisa je v ponedeljek, 19. aprila 2010, delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki jo je vodil predsednik g. Jože Tratnik, dopotovala na dvodnevni obisk k Sodišču Evropske unije v Luxembourgu. V delegaciji so bili tudi podpredsednik mag. Miroslav Mozetič, sodnik dr. Ernest Petrič in sodnica mag. Jadranka Sovdat.