Podpredsednik in sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije so v razgovorih s sodnicami in sodniki Ustavnega sodišča Republike Albanije izmenjali informacije o pristojnostih, postopkih in organizaciji obeh ustavnih sodišč, posebno pozornost pa so posvetili vplivu sodne prakse ESČP na ustavnosodno presojo in razreševanju primerov, povezanih s kršitvijo pravice do poštenega sojenja kot posledico neizvršitve sodnih odločb. Strokovni pogovori, ki so potekali v prijateljskem vzdušju, so omogočili izmenjavo izkušenj ter predlogov za nadaljnje sodelovanje, ki bo pripomoglo k nadaljnji krepitvi standardov pravne države in varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Člane delegacije Ustavnega sodišča Republike Slovenije je v četrtek, 16. junija 2011,  sprejela tudi predsednica Vrhovnega sodišča Republike Albanije ga. Shpresa Beçaj, v petek, 17. junija 2011, pa jih je sprejela predsednica Parlamenta Republike Albanije dr. Jozefina Topalli.

Delegacija Ustavnega sodišča je Albanijo zapustila v soboto, 18. junija 2011.

Delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije je na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Albanije dr. Bashkima  Dedje v dneh od 16. do 18. junija 2011 obiskala Ustavno sodišče Republike Albanije. Na prvem uradnem obisku pri Ustavnem sodišču Republike Albanije je slovensko delegacijo vodil podpredsednik mag. Miroslav Mozetič, spremljali pa sta ga sodnici Jasna Pogačar in dr. Etelka Korpič – Horvat.