vir: Svet Evrope

Na povabilo predsednice Evropskega sodišča za človekove pravice Síofre O´Leary je delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije pod vodstvom predsednika dr. Mateja Accetta 11. 9. 2023 obiskala sodišče v Strasbourgu. V delegaciji so bili tudi podpredsednik Ustavnega sodišča dr. Rok Čeferin, sodnici dr. Špelca Mežnar in dr. Neža Kogovšek Šalamon, sodniki Marko Šorli, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez ter generalni sekretar Ustavnega sodišča dr. Sebastian Nerad.

Po pozdravnih nagovorih gostiteljice, predsednice Evropskega sodišča za človekove pravice Síofre O´Leary, in predsednika Ustavnega sodišča dr. Mateja Accetta, sta delegaciji naslovili tri izbrane vidike človekovih pravic. V okviru razprave o človekovih pravicah in varstvu okolja je s strani Ustavnega sodišča uvodno predstavitev podal ustavni sodnik dr. Rajko Knez, o regresiji varstva človekovih pravic je svoj pogled predstavila ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar, podpredsednik Ustavnega sodišča dr. Rok Čeferin pa je s svojim referatom naslovil vprašanje kolizije med pravico do svobode izražanja in pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Zadnja izmed razprav je bila namenjena predstavitvi izkušenj in dobrih praks v zvezi z zmanjševanjem sodnih zaostankov, pogovore pa sta s sklepnimi mislimi zaokrožila predsednik Ustavnega sodišča dr. Accetto in podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak.

Obisk, ki je pomenil tudi pomembno priložnost za krepitev sodelovanja med obema institucijama, je delegacija Ustavnega sodišča sklenila s srečanjem s Slovenkami in Slovenci, zaposlenimi na Evropskem sodišču za človekove pravice.