Slika prikazuje notranjost Ustavnega sodišča

Na povabilo predsednika Sodišča Evropske unije prof. Koena Lenaertsa je delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije pod vodstvom predsednika dr. Mateja Accetta obiskala sodišče v Luksemburgu. V delegaciji so bili še sodnica dr. Špelca Mežnar in sodniki dr. Rajko Knez, Marko Šorli, dr. Marijan Pavčnik in Rok Svetlič ter generalni sekretar dr. Sebastian Nerad.

V okviru dvodnevnega uradnega obiska (19. in 20. 9.) so se sodniki Ustavnega sodišča srečali s predsednikom Sodišča Lenaertsom ter s slovenskimi in drugimi člani Sodišča in Splošnega sodišča. Med delovnimi pogovori so razpravljali med drugim o odnosu med Sodiščem Evropske unije in sodišči držav članic ter o ex officio uporabi prava EU oziroma o trditvenem bremenu strank glede prava EU v postopkih pred nacionalnimi sodišči.