Ustavno sodišče so v ponedeljek, 13. 11. 2023, obiskali študentje predmeta Ustavno procesno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Za ta namen so pod mentorstvom izr. prof. dr. Sama Bardutzkya pripravili simulacijo postopka v zvezi z vložitvijo ustavne pritožbe, vključno s preučitvijo Zakona o ustavnem sodišču, ustavnosodne prakse, vezane na primeroma izbrano zatrjevano kršitev Ustave, in prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

Študente je sprejela ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar, ki je podčrtala pripravljenost in vsebinske poudarke študentov. Čeprav gre za namišljeno zadevo, sta obe skupini študentov, ki sta predstavljali pritožnico oziroma nasprotnega udeleženca, primer izjemno dobro preučili tako s procesnega kot materialnega vidika, je izpostavila dr. Mežnar. V nadaljevanju je s študenti posamezne izpostavljene vidike še podrobneje razdelala, obenem pa jim predstavila tudi nekatere posebnosti ustavnosodne presoje ter organizacijo in delo Ustavnega sodišča.