vir: Ustavno sodišče

vir: Aleksandrs Kravčuks

Ustavna sodnica dr. Neža Kogovšek Šalamon se je v Rigi (Latvija) udeležila mednarodne konference »Vloga sodstva pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice«, ki sta jo 20. in 21. 9. 2023 organizirala Ustavno sodišče Latvije in Vrhovno sodišče Latvije.

Konferenca, ki so jo gostitelji pripravili kot del programa latvijskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope, je v zvezi z izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice naslovila vlogo sodstva pri varstvu človekovih pravic, pri tem pa v ospredje postavila tudi vladavino prava, krepitev skupnih vrednot v evropskem pravnem okviru in pomen dialoga med evropskimi sodišči.

Osrednja govorka, predsednica Evropskega sodišča za človekove pravice Síofra O’Leary, je v uvodnem nastopu kot enega izmed primerov dobre prakse pri izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice izpostavila tudi primer Slovenije, ki je za namen koordinacije izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice leta 2015 ustanovila medresorsko delovno skupino, za tem pa še posebno projektno skupino.