Foto: Katja Kodba/STA

Ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar se je v sredo, 27. 9. 2023, udeležila Svečane akademije ob 20. obletnici Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki sta jo pripravila Informacijski pooblaščenec in Ministrstvo za javno upravo. Dogodek je bil obenem namenjen tudi obeležitvi svetovnega dne pravice vedeti, 28. septembru.

Na Svečani akademiji z naslovom »Informacije javnega značaja so in bodo krojile odprtost družbe« je dr. Mežnar sodelovala na okrogli mizi, ki je v ospredje razprave postavila uresničevanje pravice dostopa do informacij javnega značaja v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Predstavila je ustavnopravne in mednarodno pravne vidike varstva pravice dostopa do informacije javnega značaja in prakso Ustavnega sodišča s tega področja.

*

28. september so za svetovni dan pravice vedeti leta 2002 razglasile nevladne organizacije, leta 2015 pa ga je za Svetovni dan dostopa do informacij izglasovala še Generalna konferenca UNESCA. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2019 sprejela resolucijo, s katero je 28. september razglasila za »Mednarodni dan univerzalnega dostopa do informacij«.