Fotografija: Dvojezična osnovna šola I Lendava

V sklopu pobude Ustavnega sodišča za obisk osnovnih šol in izvedbo pogovora z učenci je v okviru že petega obiska osnovnih šol ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar v torek, 23. 1. 2024, obiskala osnovni šoli v Podravju, prvo polovico regijskih obiskov pa zaključuje obisk predsednika Ustavnega sodišča dr. Mateja Accetta v petek, 26. 1. 2024, v Pomurju.

Ustavna sodnica dr. Mežnar je obisk pričela na Osnovni šoli Ljudski vrt Ptuj, kjer so na pogovoru sodelovali učenci 8. razreda matične šole ter 8. in 9. razreda podružnične šole v Grajeni, pri čemer je nekaj mlajših učenk na začetku presenetilo s šolsko himno. Sledil je obisk Osnovne šole Žetale, kjer so na pogovoru sodelovali učenci celotne tretje triade. Učencem je kratko predstavila delo Ustavnega sodišča, predvsem pa so jih zanimali konkretni primeri, o katerih je že odločilo Ustavno sodišče in ki so jih lahko preslikali tudi v svoje okolje.

V Pomurju je predsednik Ustavnega sodišča dr. Accetto najprej obiskal Osnovno šolo I Murska Sobota, za tem pa še Dvojezično osnovno šolo I Lendava. Poglede na pravo in sodstvo je na obeh šolah delil z osmo- in devetošolci, z izmenjavo mnenj o človekovih pravicah ter kratko predstavitvijo Ustavnega sodišča pa pogovora sklenil z mislijo tudi o pomenu pravic pravic prihodnjih generacij. Po zaključku pogovora z lendavskimi šolarji se je predsednik dr. Accetto kratko srečal tudi z učenci 4.b razreda te šole, ki so sodelovali na nedavnem ustvarjalnem in literarnem natečaju Ustavnega sodišča na temo ustavnih pravic in odgovornosti v zvezi z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja.

Ob pričetku posameznega obiska sta se dr. Mežnar in dr. Accetto sestala tudi z vodstvom posamezne šole, kjer so ju sprejeli pomočnica ravnateljice Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj Karmen Mlakar, ravnateljica Osnovne šole Žetale dr. Silvestra Klemenčič, ravnatelj Osnovne šole I Murska Sobota Aleš Benko ter ravnateljica Dvojezične osnovne šole I Lendava Judit Vida Törnár.

Naslednja obiska sta načrtovana na osnovnih šolah v Posavski regiji in regiji jugovzhodne Slovenije.

Fotografija: Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj/Črt Goznik

Fotografija: Osnovna šola Žetale

Fotografija: Osnovna šola I Murska Sobota

Fotografija: Dvojezična osnovna šola I Lendava