E-vlaganje

E-vlaganje - VEP.si

Vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča lahko vložite v elektronski obliki na portalu VEP.si s storitvijo eOBRAZCI in sicer preko povezav za vlaganje e-vlog, ki so navedene v razdelku Povezave za vlaganje e-vlog. Za vlaganje vlog v elektronski obliki  na portalu VEP.si, potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo – fizično  (npr. SIGEN CA, AC NLB, Pošta CA) ali v oblaku (npr. OneSign, REKONO).

Uporaba VEP.si je za e-vlaganje s storitvijo eOBRAZCI in e-vročanje za vlagatelje brezplačna.

e-Obrazci, ki jih izpolnjujete pri oddaji vlog ali dokumentov, so namenjeni samo evidenci osnovnih podatkov o vlagateljih. Obvezno morate priložiti tudi vašo vlogo in morebitne priloge. Vloga in ostali priloženi dokumenti (priloge) naj bodo v PDF/A obliki v črno belem načinu, priporočena ločljivost je med 240dpi in 300dpi,

Pri elektronskem vlaganju lahko uporabite že obstoječe obrazce za vložitev posameznih vlog (pobuda, ustavna pritožba) v formatih (.docx, .pdf .odt), ki so objavljeni na spletni strani Ustavnega sodišča na naslovu https://www.us-rs.si/vloge/obrazci/. Če se boste odločili za izpolnjevanje teh obrazcev, jih priložite v postopku e-vlaganja.

Prosimo vas, da za vloge in drugo pošto v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije uporabite e-obrazce za vlaganje vlog (Povezave za vlaganje e-vlog), lahko pa jih pošljete tudi  iz vašega varnega elektronskega predala na VEP.si na varen elektronski predal us.rs@vep.si. V tem primeru morate seveda imeti odprt varen elektronski predal na portalu VEP.si.

Povezave za vlaganje e-vlog

Za vložitev pobude kliknite tukaj.

Za vložitev zahteve kliknite tukaj.

Za vložitev ustavne pritožbe kliknite tukaj.

Za vložitev pobude in ustavne pritožbe (povezani zadevi) kliknite tukaj.

Za vložitev dokumenta v že obstoječi zadevi kliknite tukaj:

E-vročanje

Če ste vlogo vložili v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporočite drugače, da želi vročanje po varni elektronski poti (tretji odstavek 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), ki se v postopkih pred Ustavnim sodiščem uporablja na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS).

Vročitev po varni elektronski poti se izvede v varen elektronski predal VEP.si.

Če še nimate (stalnega) uporabniškega računa VEP.si, priporočamo, da pred oddajo vloge odprete varen e-predal, v katerem se hranijo oddane vloge ter vročajo pisanja. Predal lahko brezplačno odprete na naslovu https://www.vep.si. V nasprotnem primeru se bo ob oddaji vloge samodejno ustvaril začasni račun z omejenim časovnim trajanjem.

Vlagatelj lahko ob vložitvi vloge izbere možnost vročanja v pisni obliki.

Uporabniška podpora je na voljo prek e-pošte pisarna@eius.si ali v delovnem času na tel. št. 01/426 53 76.

Opozorilo

Elektronskih vlog v zvezi z zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča ne pošiljate na elektronski naslov Ustavnega sodišča, temveč uporabite zgoraj navedene povezave oziroma e-obrazce.

Prav tako vas prosimo, da po oddaji in podpisu vloge preverite, ali ste dobili potrditev prejema vloge s strani Ustavnega sodišča.