E-vlaganje

E-vlaganje

Vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča lahko vložite tudi v elektronski obliki na portalu VEP.si s storitvijo eOBRAZCI in sicer preko povezav za vlaganje e-vlog, ki so navedene v razdelku Povezave za vlaganje e-vlog. Za vlaganje vlog v elektronski obliki  na portalu VEP.si, potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo – fizično  (npr. SIGEN CA, AC NLB, Pošta CA) ali v oblaku (npr. OneSign, REKONO).

Uporaba VEP.si je za e-vlaganje s storitvijo eOBRAZCI in e-vročanje za vlagatelje brezplačna.

Pri elektronskem vlaganju lahko uporabite že obstoječe obrazce (.docx, .pdf .odt) za vložitev posameznih vlog (pobuda, ustavna pritožba), ki so objavljeni na spletni strani Ustavnega sodišča na naslovu https://www.us-rs.si/vloge/obrazci/. Če se boste odločili za izpolnjevanje teh obrazcev, jih priložite v postopku e-vlaganja.

Prosim vas, da za vloge in drugo pošto v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije uporabite obrazce za vlaganje (Povezave za vlaganje e-vlog), le izjemoma jih lahko pošljete tudi neposredno na varen elektronski predal us.rs@vep.si.

Povezave za vlaganje e-vlog

Za vložitev pobude kliknite tukaj.

Za vložitev zahteve kliknite tukaj.

Za vložitev ustavne pritožbe kliknite tukaj.

Za vložitev pobude in ustavne pritožbe (povezani zadevi) kliknite tukaj.

Za vložitev dokumenta v že obstoječi zadevi kliknite tukaj:

E-vročanje

Če ste vlogo vložili v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporočite drugače, da želi vročanje po varni elektronski poti (tretji odstavek 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), ki se v postopkih pred Ustavnim sodiščem uporablja na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – ZUstS).

Vročitev po varni elektronski poti se izvede v varen elektronski predal VEP.si.

Če še nimate uporabniškega računa VEP.si, priporočamo, da pred oddajo vloge odprete varen e-predal, v katerem se hranijo oddane vloge ter vročajo pisanja. Predal brezplačno odprete na naslovu https://www.vep.si. V nasprotnem primeru se bo ob oddaji vloge samodejno ustvaril začasni račun z omejenim časovnim trajanjem.

Vlagatelj lahko ob vložitvi vloge izbere možnost vročanja v pisni obliki.

Uporabniška podpora je na voljo prek e-pošte pisarna@eius.si ali v delovnem času na tel. št. 01/426 53 76.

Opozorilo

Elektronskih vlog v zvezi z zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča ne pošiljate na elektronski naslov Ustavnega sodišča, temveč uporabite zgoraj navedene povezave oziroma e-obrazce.